Sinonímia i antonímia

 

Les paraules sinònimes són aquelles que, tot i tenir una forma diferent, tenen el mateix significat o un de molt semblant. Exemple: frívol/superficial, vaixell/nau, tren/ferrocarril, cotxe/ automòbil, petit/menut…

La majoria de sinònims no són totals (exactes), perquè no es poden intercanviar en tots els contextos. Per exemple, podríem parlar d’una ferida superficial, però no d’una ferida frívola. La major part de sinònims, per tant, són parcials perquè només són intercanviables en determinats contextos: bòfia i policia són sinònims parcials, perquè la primera forma és adequada només en contextos informals mentre que l’altra és d’àmbit més general.

Els geosinònims, d’altra banda, són aquells sinònims que s’utilitzen en varietats dialectals diferents (a zones diferents) però no coexisteixen en un mateix territori: barret/capell, calces/mitges, arena/sorra, calcetins/mitjons, gat/moix, got/tassó, nin/ noi / boix/ fillet/ xic…

Resultat d'imatges de bebe

Els falsos sinònims, finalment, són aquells que utilitzam incorrectament per culpa de les interferències entre el català i el castellà: espelma/vela, el son/la son, esquena/espatlla, el full/la fulla.

Els antònims, d’altra banda, són paraules que tenen un significat oposat: alt/baix, bo/dolent, viu/mort, victòria/derrota… Segons el tipus de relació que hi ha entre els dos elements, podem parlar de tres tipus d’antònims:

 1. Antònims complementaris: L’afirmació d’un implica la negació de l’altre. És el cas de dia/nit o de viu/mort.
 2. Antònims de grau: Permeten una gradació. Per exemple: Entre gelat i bullent podem trobar diferents graus, com fred , natural , tebi , calent…
 3. Antònims inversos: L’afirmació d’un dels mots implica l’afirmació de l’altre ja que designen una mateixa realitat des de punts de vista diferents: comprar /vendre,  mare/fill, victòria/ derrota,….

Resultat d'imatges de simbolo victoria

EXERCICIS
 

1.            Escriu un sinònim més col· loquial per a cada una de les paraules següents. Per exemple: frigorífic ↔ nevera:

anomenar-se:

cambra:

clausurar:

parany:

expirar:

falsedat:

obsequiar:

signatura:

transpirar:

2.             Completa les frases següents amb els sinònims parcials que tens al requadre. (Tingues en compte que n’hauràs de repetir algun.)

trencar, estripar, esbotzar, espatllar, esqueixar

a) S’ha ___________ el gerro. b) Varen haver d’____________ la porta. c) La màquina de rentar s’ha ____________. d) He _____________ aquests papers que no serveixen. e) Se m’ha _____________ l’ampolla de l’oli. f) M’he enganxat en aquest clau i se m’ha ___________ la brusa.

3.             El verb fer té un significat molt ampli i sovint se n’abusa. Substitueix-lo en cada cas per un altre que tengui un significat més precís:

 a) Tots els al·lots de la classe feim un equip de futbol.

b) Deu i deu fan vint.

c) Aquest home està molt gras, fa noranta quilos, com a mínim.

d) Aquest nin hi està fet, als crits

e) No em faig amb aquesta nina; és molt antipàtica.

f) Estan fent una casa de dos pisos davant el centre comercial.

g) Vaig a la caseta de Sencelles a fer un poc d’herba.

h) La nostra moixa ha fet tres moixets.

Resultat d'imatges de gata gatitos

4.             Substitueix les paraules en negreta de les frases per les que tens al requadre:

com més aviat millor, vist que, pel que fa, en general, a tot estirar, possiblement

a) Generalment, entram a l’institut a les vuit del matí.

b) Potser farem un viatge de final de curs.

c) Has de resoldre aquesta qüestió al més aviat possible.

d) Ho hem de parlar amb la tutora ja que tu no em fas cas.

e) En referència a la teva petició, encara no hi ha resposta.

f) Com a molt serem deu a l’excursió de diumenge.

5.             Relaciona cada paraula de la columna de l’esquerra amb el seu sinònim de la columna de la dreta i digues, en cada cas, quin dels dos és més culte:

a. afalagar

b. robar

c. bonic

d. gràcies

e. trametre

f. quelcom

g. plata

1. sostreure

2. argent

3. mercès

4. alguna cosa

5. bell

6. enviar

7. adular

 

6.             Hi ha sinònims que són quasi perfectes, però que s´usen en zones geogràfiques diferents o en registres diferents. Relaciona amb fletxes i digues si són geogràfics (G) o de registre (R):

 

espill                                  policia

eixir                                  melic

nin                                      granera

besada                               clissar

bòfia                                  mirall

mirar                                  nen

escombra                          petó

tassó                                  got

llombrígol                         pelar

diners                                doblers

matar                                 dinyar-la

morir                                 sortir

Resultat d'imatges de policia

7.             Corregeix els falsos sinònims de les oracions següents:

 •                 Va posar la seva direcció al currículum.
 •                La berbena de Sant Joan vàrem anar a la platja.
 •                Per fer l’examen necessitaré quatre fulles.
 •                Ho pintarem amb color pastís.
 •                La mitja de les meves notes és de 6,65
 •                L´òrgan de la catedral està rovellat.
 •                Té el pèl del cap de color negre.
 •                M´he enviat l´os de l´oliva.
 •                M´he cremat i m´han sortit ampolles.
 •                El meu ascens ha estat un gran trumfo.
 •                A l´aeroport van registrar el meu company.
 •                El mitjà natural del tauró és la mar.

Resultat d'imatges de tiburón

8.             Forma parelles d’antònims i classifica’ls segons el tipus a què pertanyen (complementaris, de grau o inversos):

 Dolent                                                       guanyar

Ample                                                        cobrar

Perdre                                                       excel·lent

Escoltar                                                     salat

Dolç                                                            il·legal

Pagar                                                          calent

Fred                                                            estret

Legal                                                           parlar

9.             Cerca un antònim de la paraula en negreta de les frases següents.

 •                Aquell cantaire té un to de veu molt agut.
 •                Va quedar restablert el servei de rodalia.
 •                Els Mossos d’Esquadra el varen empresonar.
 •                L’enriquiment d’una part de la població és cada vegada més evident.
 •                Els dies festius ens aixecam a les vuit.
 •                Aquella casa té un preu assequible.
 10.         Escriu l’antònim de les paraules següents:

 

Dur                                                                                    Gros

Despert                                                                            Xerrar

Dret                                                                                   Vestir

Mòbil                                                                                Embrutar

Gruixat                                                                             Còmode

Viu                                                                                     Fer

11.         Localitza dos mots sinònims, un d’antònim i una paraula intrusa de les sèries següents i classifica’ls a la taula:

 

a) Habitual: comú, ordinari, original, genial

b) Joiós: trist, alegre, satisfet, gresca

c) Mediocre: excel·lent, extrem, comú, regular

d) Premi: gratificació, càstig, guardó, gust

e) Desgràcia: sinistre, fatalitat, indecent, felicitat

f ) Deshonrar: desaparellar, desacreditar, injuriar, ennoblir

 

SINÒNIMS

ANTÒNIMS

PARAULA INTRUSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *