Determinants (Quantitatius, indefinits, interrogatius i exclamatius)

1. QUANTITATIUS

Invariables

 

massa
força (=en gran quantitat)
prou
més
menys/manco

gens

pus (en frases negatives = més)

 

 

Variables

quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
bastant, bastanta, bastants, bastantes
gaire, gaires
 Resultat d'imatges de MULTICOLOR
 1. INDEFINITS

 

 

 

 

 

Davant

substantiu

 

algun, alguna, alguns, algunes

un, una, uns, unes

qualque
cada
cada un, cada una
cadascun, cadascuna
tot, tota, tots, totes
altre, altra, altres
tal, tals
qualsevol, qualssevol
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
cert, certa, certs, certes

diversos, diverses

ambdós, ambdues

tots dos,totes dues

nombrosos/nombroses

cap

 

 

 

 

 

 

 

Pronoms

 

 

Per a les persones

 

 

algú

qualcú
ningú
cadascú

cada u
tothom

qualsevol

un, una, uns, unes

 

Per a les coses

Algun,alguna, alguns, algunes

qualcun, qualcuna, qualcuns, qualcunes

cadascun, cadascuna

cada un, cada una

un, una, uns, unes

tal
alguna cosa
res
tot

PARTICULARITATS DELS QUANTITATIUS I ELS INDEFINITS

 1. Cap, gens, res i ningú

 

 • CAP és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usam amb substantius comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules…)
 • GENS és un determinant que usam amb substantius no comptables (fam/gens de fam /no podem dir *una fam, dues fams, tres fams…)
 • RES, sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. Va referit a coses (No vull res).
 • NINGÚ, sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. Va referit a persones. (Ha vingut ningú?)

 

 1. Qualsevol/qualssevol

Aquest plural intern es forma perquè el singular és format per un relatiu (QUAL)+un pronom feble (SE)+ una forma del verb voler (VOL). El plural es forma a partir del relatiu. És el mateix que passa en castellà amb l’indefinit “cualquiera/cualesquiera (Elige dos cartas cualesquiera)”.

Resultat d'imatges de NAIPES

 1. Algú, qualcú o qualcun / algun o qualque
 • Algú/qualcú/qualcun (=qualque persona) són pronoms (substitueixen el nom, no l’acompanyen mai). Ha arribat qualcú, ja?
 • Algun/qualque ( =en certa quantitat, ni poc ni molt) són determinants i, per tant, acompanyen el nom. Vols qualque llepolia de les que hi ha a la taula?
 1. Cada un o cadascun / cada u o cadascú:
 • Cada un o cadascun (=tota persona o cosa que forma part d’un grup) : És un determinant i, per tant, acompanya el nom. Va seguit sempre de la preposició de . Cada un dels fills té un malnom diferent.
 • cada u o cadascú (=tota persona, tothom): És un pronom (substitueix el nom). Cada u és lliure d’opinar el que vulgui.
 1. Mateix/mateixa/mateixos/mateixes:

No és correcte usar aquestes formes com a pronoms per substituir un nom que ja s’ha esmentat.  Es va presentar tard a la reunió i va demanar si es podia incorporar a la mateixa (va demanar si s’hi podia incorporar).

 1. Castellanismes freqüents:
 • Algo: Qualque cosa
 • Els demés: Els altres, la resta
 • Varis: Diversos, alguns (la forma “varis” significa “que és diferent, variable”)

 

 1. INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS

Els determinants interrogatius ens permeten demanar per alguna cosa concreta i els exclamatius (que presenten les mateixes formes), com el seu nom indica, ens permeten fer exclamacions.

interrogatius quin, quina, quins, quines Quin dia arriba?
Quina hora és?
exclamatius quin, quina, quins, quines Quina professionalitat!
Quines idees que té!

Resultat d'imatges de BOMBILLA CEREBRO

EXERCICIS

 1.              Completa les frases següents amb GENS o RES:

a) No hi ha____de pa.  b) Encara no hem aconseguit______.  c) Això no està _______ bé.  d) No li va semblar______ correcte que no li diguessis _____. e) Aquest catàleg no és _____útil, no diu _____que valgui la pena. f) Com que no teníem _____ fam, no hem pres ______. g) Els teus amics no tenen _____ d’imaginació. h) Els lladres els van deixar sense ____, però això no els va desanimar ____. i) Ho sento, però no domín ____ aquest tema. j) Té fama de savi, però el cas és que no està ____ informat sobre ____. k) Els teus col·legues no ens han ajudat a fer _____: no són ____ amables. 

2.              Completa les frases següents amb CAP, RES, GENS i NINGÚ:

 a) Em vares dir que no volies ____ de sucre per al teu cafè. b) No has tastat _____ canapè. c) En Josep sempre crida, no és ____ simpàtic. d) Si no tens ____ per a mi, me’n vaig. e) M’agradaria saber què va passar, però no m’ho diu ____. f) Què t’amagues a la butxaca? Qui jo? Jo no amago mai _____. g) No hi ha cap missatge per a mi? No, no n’hi ha ____. h) Has llegit els llibres que t’he deixat? No, perdona però encara no n’he llegit ____. 

Resultat d'imatges de libro abierto floresx

3.              Completa els buits del text següent amb CAP, RES, GENS i NINGÚ:

 No hi ha ____ a fer. ____ no sap què va passar exactament. Això no m’agrada ____. No m’ho puc explicar, ____ dels assistents va veure ____. Però, algú ho havia de veure! De vegades penso que ____ d’això pot ser veritat. En ____ ocasió m’he enfrontat a una situació com aquesta. No sé, potser no faré ____. Esperar. Però, que ____ pensi que serà molt de temps. No hi ha ____ circumstància que em pugui detenir. Em quedaré assegut, prenent el meu cafè sol, sense ____ de sucre, i esperant que ____ no em trobi a faltar. 

4.              Completa els buits del text següent amb QUALSEVOL o QUALSSEVOL:

 Hi podem anar ________dia de la setmana. Escriu un nombre _________. Hem de dibuixar dos rectangles _________. Aquests són uns vestits ________.  Se’n va anar a viure amb un _________. Els parlava com si fossin uns ________. _________podia veure que allò es trencaria.  __________ podia ocupar la plaça vacant. Això, ________ ho sap fer. Sempre va vestit de __________ manera. ____________ que digui que ho sap fer, el podeu fer passar. ____________que ho hagin fet són uns estafadors. __________ cosa que et donin, agafa-la. ____________ que siguin les seves demandes, no les acceptarem.  Llegir és comprendre allò que és representat per ___________ signes escrits.  Podem alterar ___________ de les propietats d’aquest producte. Ho comprarem a ____________ dels pobles dels voltants. Podem traçar una recta des d’un punt fins a _____________ dels seus costats. Per conservar aquest líquid podem utilitzar ________ tipus de recipient. Poden fer-vos un vestit de __________ roba i color. 

5.Completa els buits del text següent amb QUALCÚ/ALGÚ/QUALCUN o QUALQUE/

ALGUN /ALGUNA:

Cercava un llibre d’intriga, saps si en teniu _______?  Ho sap _______?  Si ________no hi està d’acord, que ho digui. ________ de vosaltres està disposat a fer-ho? Tens _______ jaqueta per deixar-me? ______ ho havia de veure. _______ dia t’explicaré per què ho vaig fer. Hi ha _______ a casa? _______ dia m’ho agrairàs. Si regalen capells en voldràs ________? Als concerts sempre hi ha _______ que tosseix. ________ vegada has menjat ostres? Vaig sentir renou i vaig pensar que havia entrat ________. 

 6.              Tria l’opció adequada per als buits de les frases següents
(
Cada un  o cadascun / cada u o cadascú):

Ha fet un regal a ________ dels seus néts. ________ fa de la seva vida el que vol.
Que reciti un poema_________ dels alumnes. Que canti una cançó________. En va comprar un per a _________. __________ dels candidats ha de fer el seu discurs. L’organitzador ho va dir ben clar: _________ ha de torrar-se el seu sopar. _______ dels assistents a l’acte havia d’aixecar una peça del mosaic.

7.     Corregeix els usos incorrectes de MATEIX/MATEIXA/MATEIXOS/MATEIXES:

És l’amo de l’empresa i l’encarregat de la mateixa. Duia la mateixa falda que dissabte passat. Tenc hora a dos especialistes el mateix dia. Vàrem anar al cine a veure una pel·lícula d’extraterrestres; els protagonistes de la mateixa feien una interpretació espectacular. El mateix dia de l’estrena tothom els donava l’enhorabona.

Resultat d'imatges de extraterrestre

8. Encercla els determinants interrogatius i exclamatius i subratlla els pronoms.

·         Quines assignatures faràs aquest trimestre?

·         A quin restaurant voleu anar a sopar?

·         Quin cotxe més luxós!

·         Quina cara més dura!

·         Quin vols?

·         Quina és la teva preferida?

·         Quin  voleu?

·         Quina llibreta és la teva?

·         Quin nin més lleig!

·         Quin vestit més atrevit! 

Resultat d'imatges de vestido pelotas

9. Escriu dues oracions que contenguin un determinant exclamatiu i dues que contenguin un determinant exclamatiu.

·         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

·         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

     

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *