Les interjeccions

Les interjeccions són paraules o locucions invariables, característiques de la llengua oral i del registre col·loquial, que expressen l’actitud i els sentiments del parlant o bé ajuden a establir la comunicació entre el parlant i l’oient.

Resultat d'imatges de exclamación

Les interjeccions poden ser pròpies o impròpies:

  • Les interjeccions pròpiessón formes simples, de significat poc precís, que només poden actuar com a interjeccions (ai, ui, oh, apa, ecs…).
  • Les interjeccions impròpiessón noms, verbs, adverbis o locucions que s’utilitzen com a interjeccions (alerta, bon dia, som-hi, endavant, Déu n’hi do…).

 

Classificació de les interjeccions

Les interjeccions, segons la funció comunicativa bàsica que manifesten, es poden classificar en tres grups:

  1. Interjeccions expressives

Manifesten sentiments del parlant, positius (alegria, admiració, sorpresa…) o negatius (dolor, por, contrarietat, oi, incredulitat…)

Pròpies: ah, ai, oh, uh, ecs, uf, ca, apa, bah, pse, hala, tururut, ah,sí?…

Impròpies: Déu meu, llàstima, vaja, alça, ostres,no fotis, i ara, què dius ara, ves quin remei, ves per on, visca, que bé, merda, quin oi, arruix, caram, jesús, punyeta…

Resultat d'imatges de niño sorprendido

2. Interjeccions d’incitació a actuar

Criden l’atenció de l’oient: l’avisen d’un perill, li ordenen una acció, l’animen a fer una cosa…

Pròpies: ei, ep, eh, apa, au, alto, xit…

Impròpies: escolti, perdoni, atenció, alerta, compte, vigila, auxili, silenci, amunt, endavant, va, som-hi, per favor…

Resultat d'imatges de gritar altavoz

3. Interjeccions de contacte

Són fórmules de relació social entre emissor i receptor (salutació, comiat, agraïment, felicitació, perdó, assentiment, desacord…

Pròpies: ei, hola, au, apa, oi?, eh?, ah no…

Impròpies: bon dia, adéu, a reveure, fins després, gràcies, de res, perdó, enhorabona, per molts d’anys, oh i tant, de cap manera, ni pensar-hi, d’acord, entesos…

Resultat d'imatges de dar la mano

EXERCICIS

1.              Omple els espais buits d’aquestes frases. Escriu la interjecció adequada d’acord amb la funció comunicativa que s’indica en cada cas. 

Ecs        va      ves per on        ah no      enhorabona          bon dia      per favor     llàstima 

………………. (ànim), afanya’t, que farem tard.
………………. (oi), que és de fastigós!
………………  (sorpresa), mai no ho hauria dit!
………………  (prec d’atenció), pot dir-me quina hora és?
………………  (salutació), com es troba avui?
………………  (negació), això no vull que ho facis de cap manera!
………………  (lament), quin greu que em sap!
………………  (felicitació), estic molt content que hagis aconseguit el que volies!

Resultat d'imatges de sacar la lengua asco

2.              Tria, en cada cas, la interjecció més adequada al context. Escriu les respostes

al lloc corresponent.

No m’ho facis, això; …………………. ( per l’amor de Déu! mira que bé!)
Si l’empresa no paga, no podrem fer vacances; ……………….. ( Déu n’hi do! / ves quin remei!)
Avui anirem a la platja; ……………………………. (mira que bé! què hi farem!)

Ja no us vull sentir més; ……………………………..(compte! / muts i a la gàbia!)
Que ve un cotxe a tota pastilla; ……………………….. (alerta! / som-hi!)
Ja me’n vaig; ………………………….. (molt agraït! / a reveure!)
De tot això que dius, ……………………….. (ni parlar-ne! / entesos!)
Si vol que faci més hores, m’haurà d’apujar el sou; ………………. (d’acord? / si us plau!).

Resultat d'imatges de reloj vintage

3.              Escriu en estil directe les expressions adequades als contextos següents.

Totes han de començar amb una interjecció d’incitació:

a)              ………., un nin s’està ofegant a la mar.

b)              ………., sembla que a la via 3 hi ha perill de col·lisió amb un altre tren.

c)              ………., l’examen és a punt de començar, no vull sentir ni una mosca!

d)              ……….., anem ja amb la segona prova física, no badem…

e)              ……….., em podria indicar com puc arribar a la Seu?

f)               ……….., aquí no pot circular a una velocitat tan elevada!

g)              ……….., puc sortir de l’aula un moment, que no em trob gaire bé?

Resultat d'imatges de hombre ahogandose en el mar

4.              Relaciona cadascuna de les interjeccions següents amb el seu significat.

A continuació, escriu una oració amb cada una:

Què hi farem                                                                                   indiferència

Tant de bo                                                                                        incredulitat

Tant se val                                                                                        resignació

Sí, home                                                                                           desig

Ves per on                                                                                       alegria

Que bé                                                                                             menyspreu

Què dius, ara                                                                                   sorpresa

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Escriu al lloc que correspongui les interjeccions de contacte següents d’acord amb el significat i el registre, tal com s’indica.

apa, adéu    /   déu vos guard    /  d’acord    /    disculpi  /  ei, hola  /  entesos  /  felicitats   /   gràcies  /  impossible    /      molt agraït  /      passi-ho bé   /   per molts anys  /    perdó    /      sí, home

Registre informal Registre formal
Salutació
Comiat
Agraïment
Felicitació
Perdó
Acord
Desacord

6. Llegeix les expressions següents i tria una interjecció expressiva que sigui adequada en cada cas  ( uf, Déu meu, alça, oh, què dius ara, au, ecs ), sense repetir-ne cap.

a)      …………,  quina llàstima!
b)      …………,  que estic de cansat !
c)      . ………., quan vaig veure aquell panet tot ple de floridura em pensava que em trauria la freixura.
d)     ………….., a començar la funció!
e)     Que et deixi la moto?  ……………..?
f)       ………….,  quina sorpresa!
g)      Dius que has perdut cent euros? …………… , quina mala sort!

Resultat d'imatges de desesperacion

7. Escriu un text dialogat en el qual utilitzis com a mínim una dotzena de les interjeccions que hem treballat en aquesta unitat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *