La formació del lèxic. Paraules patrimonials i cultismes.


La majoria de les paraules catalanes provenen del llatí. En el pas del llatí al català, podem observar dues vies ben diferenciades: la via popular i la via culta, que ens permeten distingir entre:

a) Mots patrimonials o populars : provenen de paraules agafades directament del llatí popular i que han patit les modificacions pròpies de l’evolució de la llengua.

OCULUM>OCULU>OC’LU>OCL>ull

Resultat d'imatges de ojo azul

b) Cultismes : S’agafaren més tard directament del llatí culte per omplir buits lèxics i no han sofert les modificacions evolutives que trobam en els mots patrimonials (només han sofert una adaptació fonètica).

OCULUM>ocular

Aquesta doble via provoca diferències ortogràfiques en una mateixa família de paraules, ja que algunes són mots patrimonials i mentre que d’altres són cultismes. Així, per exemple, el mot llatí bucca dóna la paraula patrimonial boca i el cultisme bucal.

Aquí tens alguns exemples més de mots cultes i patrimonials. Fixa’t en els canvis ortogràfics.

Mot patrimonial Cultisme Mot patrimonial Cultisme
boca bucal jove juvenil
cervell cerebel moc mucosa
dolç edulcorant món mundial
fèmur femoral nodrir nutrició
fondre fusió títol titulació
home humanisme volcà vulcanisme

Un cas especial de cultismes són els llatinismes: paraules o expressions llatines que s’han incorporat al registre culte de la llengua sense cap tipus de modificació ni adaptació. També hi ha alguns llatinismes que han passat a formar part de la parla col·loquial: lapsus (error per inadvertència); in albis (en blanc), quòrum (nombre suficient dels membres d’una entitat, la presència dels quals és indispensable); mens sana in corpore sano (un esperit sa en un cos sa), etc.

Resultat d'imatges de mosaico romano

A més del llatí, el lèxic del català conté també paraules que provenen d’altres llengües: arabismes (albercoc, magatzem…), gal·licismes (amateur, croissant…), germanismes (blau, guerra…), anglicismes (pírcing, discjòquei…), castellanismes (guapo, entregar…), etc.

EXERCICIS
 1.    Distribueix les següents paraules en el lloc corresponent, segons siguin cultes o patrimonials, amb el terme llatí del qual provenen. 

aquari – estricte – recuperar – orella – laborar – sobrar – colgar – directe – any – filial – recobrar – dret – abella – computable – íntegre – roda – enter – literatura – anual – estret – puny – causa – lletra – rotar – cosa – ratio – aigua – fill – pugna – auricular – llaurar – superar – col·locar – raó – apicultor – comptar 

 Resultat d'imatges de abelles

Llatí Paraula patrimonial Cultisme
apiculam    
aquam    
annum    
auriculam    
causam    
collocare    
computare    
directum    
filium    
integrum    
laborare    
litteram    
pugnum    
ratio    
recuperare    
rotam    
strictum    
superare    

Resultat d'imatges de superación

 2.    Dedueix el significat i també alguns mots derivats dels següents termes llatins que indiquen parentesc i completa les frases següents amb una paraula que en derivi: 

– pater (patrem):

 

– nepos (nepotem):

 

– mater (matrem):

 

– mulier (mulierem) :

 

– filius, filia: – frater (fratrem):

 

– El president de la companyia va ser acusat de ……………………………..

– “Llibertat, igualtat i ……………………..” és el lema de la Revolució francesa.

– Ikea té previst inaugurar una seu ……………….. a Tarragona.

– Amb l’ADN es pot confirmar la …………………………… d’un home.

– Els nins molt petits desperten l’instint ………………………. 

Resultat d'imatges de manos bebe madre

 3.    Forma parelles de paraules patrimonials i cultismes: 

cadira – ciutat – múscul  – pluvial  – literatura  –  muscle  – lletra  –  civilitzat  – càtedra  –  pluja

 

Patrimonials Cultismes
 

  

 

 

 

 
 4.    Subratlla a cada sèrie la paraula que no deriva del mot llatí en majúscula i explica el seu significat: 

PETRA  → petroli, petard, petrificat, pedra.

CATHEDRA  → catedral, càtedra, cadira, catequesi.

CAUSA  → causal, cosa, causa, encausat.

NEPOS  →  neboda, neptuni, nepotisme, nebot.

NUBES  →  núvol, nuvolós, nuvi, ennuvolat.

LUNA  →  lluna, lunar, llum, lluneta.

 5.    Col·loca l’expressió llatina que correspongui a cada frase: 

corpore in sepulto – honoris causa – in fraganti – quid – vox populi -in extremis – curriculum vitae – quorum – a priori – numerus clausus –grosso modo – peccata minuta – status – lapsus linguae- sine die – in albis – persona non grata.

Resultat d'imatges de vox populi

·       El funeral ………………………….. se celebrarà demà a les 19 hores

·       Un conegut físic ha estat nomenat doctor ………………………. per la Universitat Autònoma

·       Des que li va tocar la loteria ha canviat el seu ……………………..

·       La votació no es va fer per falta de …………………………..

·       Aquest és el ……………… de la qüestió

·       El Mallorca va guanyar ………………………… molts espectadors ja havien marxat

·       Al bar hi devia haver, ……………………………., unes cent persones

·       Tot això que em dius és ………………………………….., al costat del que m’ha passat a mi.

·       No es posen d’acord, i la reunió queda ajornada ………………….

·       La policia sorprengué els lladres ………………………………………

·       .- Aquesta notícia no la sé pas jo sol; és ……………………………….

·       Per demanar feina has de presentar el teu …………………………………………

·       Després del que va dir contra els veïns, aquests van declarar-lo ……………………………….

·       Aquest any s’aplicarà el ………………………………. a l’hora de matricular els alumnes de primer.

·       Per un …………………………………… en Pere va suspendre l’examen escrit .

·        En començar l’examen, no em recordava de res. Em vaig quedar ……………………………

·       ……………………….tothom és bo, però els fets demostren que no sempre és veritat.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *