Oracions subordinades adverbials

 I acabam amb les subordinades! Les adverbials presenten una gran varietat però no són gaire complicades d’entendre. Ànims, que això ja és cuit!

 

Les oracions subordinades adverbials fan les mateixes funcions que un adverbi. Poden formar-se:

 1. Amb un connector i un verb en forma personal: Quan hagis acabat, deixa la feina sobre la taula.
 2. Amb un infinitiu (en aquest cas també hi apareix un connector), un gerundi o un participi:
 • En adonar-se que no hi podia fer res, es rendí.
 • Treballant així, segur que et tornen a contractar.
 • Vista la gentada que hi havia, ens en vam anar.

Poden ser de diferents tipus:

 1. Temporals ( moment en què es duu a terme l’acció principal). Nexes: quan, mentre, que, sempre que, tan aviat com… Quan acabi vindrà.
 2. De lloc ( lloc on es duu a terme l’acció de l’oració principal). Nexes: on, allà on… Vaig aturar el cotxe on vaig poder.
 3. Modals o de manera ( manera com es duu a terme l’acció del verb principal). Nexes: com, com si, així com, segons… Ha actuat com li havien encarregat.
 4. Causals ( causa per la qual es produeix el fet del qual parla l’oració principal). Nexes: perquè, ja que, com que, per tal com… Ho he fet perquè he volgut.
 5. Comparatives ( comparació amb l’oració principal).  Nexes: com més, com menys, més que, menys que…   Més que amics , ens consideram germans.
 6. Concessives ( contrarietat que, tanmateix, no impedeix que s’acompleixi el que s’enuncia a l’oració principal). Nexes: encara que, malgrat que, a pesar que, per més que… Encara que ja hi anava avisada , l’espectacle em va sorprendre.
 7. Condicionals ( condició necessària perquè es compleixi allò que enuncia l’oració principal). Nexes: si, mentre que, només que, posat que…  Si plou, quedarem a casa.
 8. Consecutives ( consecuència del que s’enuncia a l’oració principal). Nexes: així que, de manera que… No em vull atabalar, així que m’ho prendré amb calma.
 9. Finals ( finalitat amb la qual es duu a terme l’acció del verb principal) . Nexes: que, a fi que, perquè, per tal que… Treballa perquè ha de mantenir la seva mare.
Particularitats:

 • La conjunció perquè no sempre té el mateix valor valor:

Ho hem fet perquè hem volgut. ( causal: verb de la subordinada en indicatiu )
Ho hem fet perquè us hi trobéssiu bé. (   final: verb de la subordinada en subjuntiu ) .

 •  L’ús del gerundi amb valor temporal posterior és incorrecte. Ex: Va quedar ferit a l’accident, *morint l’endemà, seria incorrecte. Caldria dir: Va quedar ferit a l’accident i va morir l’endemà.

EXERCICIS:

 1. Subratlla  les subordinades adverbials i indica de quin tipus són:
 • Quan el varen avisar, ell havia fet tota la feina
 • Li ho explicarem tot abans que ens telefoni
 • On hi havia el bosc on passejàvem, ara hi veus una fàbrica
 • Sempre parla com si d’ell depengués la sort del grup
 • En arribar a París, visitarem la Catedral
 • S’ha passat la classe dient dois
 • Caminant per foravila es va tòrcer el peu
 • Vendré quan es faci fosc
 • Vaig on tu vulguis
 • Malgrat que li ho recoman, no em fa cas.
 • Conduïa escoltant música.
 • M’ho diu perquè l’ajudi
 • Aniré fins on faci falta.
 • No us en puc dir res, perquè és un assumpte confidencial.
 • En arribar a la platja va començar a ploure
 • Perquè l’aire corri cal obrir les finestres.
 • En Carles estudia perquè no li agrada treballar.
 • Me l’estimo perquè és molt noble.
 • Suposat que surtis elegit, pots comptar amb nosaltres.
 • S’havia fet càrrec de tantes obligacions que va acabar malalta.
 • Allà on vagi pensaré en tu.
 • Jo vindré, sempre que no acabem gaire tard.
 • Ara que tinc tres milions d’euros em compraré un Miró.
 • Prenia el cafè llegint el diari.
 • Els teus veïns compren més del que necessiten.
 • Arribats a Binissalem, agafau l’autopista.
 • Ens ho passarem tan bé com puguem.
 • Si ens portàssim més bé, el clima de l’aula seria millor.
 • Anirem de vacances on hi hagi molta gresca.
 • Plou massa, per tant no sortiré.
 • Praga és una ciutat tan seductora que hi quedaria a viure.
 • En Pere no ho ha fet tan bé com m’esperava.
 • És tan agradable que té molts d’amics.
 • Com més gran més inconscient.
 • Juga com si li anàs la vida.
 • Per més que s’entrenava sempre acabava el darrer.

 

2. Completa les proposicions següents amb una subordinada adverbial del tipus que ve marcat entre parèntesi:

 

 • Es va comprar un vestit nou (causal)
 • L’Ajuntament ha instal·lat bandes sonores (final)
 • No m’he cansat gaire (concessiva)
 • Apaga la calefacció (condicional)
 • En Guillem té els cabells blancs (comparativa)
 • En Pere va tomar la cadira (temporal)
 • Es va produir l’accident (de lloc)
 • S’ha comportat (de manera)

3. Indica quines d’aquestes oracions compostes són causals i quines són finals. Quina diferència hi ha entre les formes verbals d’unes i altres?

 

 • Han revisat la instal·lació perquè gastava massa energia.
 • Li subministren diversos medicaments perquè tengui una millor qualitat de vida.
 • S’ha comprat un cotxe perquè ha trobat una feina itinerant.
 • S’ha esquiçat els baixos dels calçons perquè quedin més de moda.

4. Quins dels usos del gerundi que trobam en les oracions següents són incorrectes? Per què ho són en cada cas?

 

 • Aquell estudiant va caure per l’escala,trencant-se una cama i un braç.
 • Berenava llegint el diari.
 • Na Marta Coll va estudiar medicina,obtenint el títol l’any 2003.
 • El rector es va aixecar de la cadiracloent l’acte.
 • Passava llista mirant els alumnes un a un.
 • Va tenir un accident greu, morint al cap de poques hores.
 • Anava a córrer cada dia passejant el ca.
 • Baixava les escales cantant i jugant.

5. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada de temps, de lloc o de manera i de quin verb fan de CC.

 • Els responsables comunicaren els resultats quan arribà el president.
 • En Tomeu corre com si el perseguissin.
 • Passarem les vacances on vosaltres decidiu.
 • Sempre que tenguis dubtes, fes-me les preguntes que vulguis.
 • Fins que no vàrem partir no va arribar en Jaume.
 • Mentre fas el sopar, acabaré l’informe que m’han demanat.
 • Han portat els aliments on eren més necessaris.
 • Hem elaborat el projecte tal i com vàrem preveure la setmana passada.
 • Ens trobarem dissabte on tu vulguis.
 • Després d’arribar de l’Índia, es va posar malalt.
 • Abans de partir has d’endreçar l’habitació.

6. Subratlla les subordinades adverbials d’aquestes oracions i digues de quin tipus són:

 • Vàrem perdre la cartera quan fèiem cua al zoològic.
 • Comprovats els resultats oficials, el varen declarar vencedor.
 • Fes-ho com si ho haguessis de presentar a un concurs.
 • No es podia recordar d’on ho havia tret.
 • Portau-li la bossa on ella us digui.
 • Ha pintat la paret de color verd perquè aquest color li agrada molt.
 • Na Rosa dibuixa millor que n’Anna.
 • Si plou, agafaré l’impermeable.
 • Si hi posassis sucre, seria més dolç.
 • Per més que m’ho demanis, no t´ho donaré.
 • Na Paula plora menys que na Joana.
 • No ho ha fet perquè se n’ha oblidat.
 • Ve d’hora perquè puguem plegar abans.
 • Han sortit tard perquè l’assemblea ha durat més del previst.
 • Ha sortit tard perquè ningú no el pogués veure.
 • En sortir del cinema es va posar a ploure.
 • Acabada la pel.lícula es posaren a plorar.
 • En cas que faci sol anirem a la platja.
 • Anirem a la platja llevat que plogui.
 • Heu estudiat moltíssim per tal d’aprovar.
 • Havies estudiat poquíssim perquè no t’importava suspendre.
 • Encara que quedin pocs dies hem d’intentar aprovar.
 • Per més que t’ho digui no em faràs cas.
 • Si no haguéssiu menjat tant, tindríeu més gana.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *