Pronoms forts i febles

Els pronoms personals es classifiquen en forts (tònics) i febles (àtons). S’anomenen pronoms personals perquè gairebé sempre substitueixen una persona. L’element substituït s’anomena antecedent.

Resultat d'imatges de pronoms febles

1. Pronoms personals forts

Resultat d'imatges de biceps sacar

Els pronoms personals forts duen vocal tònica i els pronunciam sols, sense formar una unitat prosòdica amb el verb. Són els següents:

Singular 1a persona jo, mi
2a persona tu
3a persona Ell/ella
si (reflexiu);
Plural 1a persona nosaltres
2a persona vosaltres, vós, vostè, vostès
3a persona Ells, elles
si (reflexiu)

Remarques:

  • Mi: s’usa en lloc dejo darrere la majoria de preposicions.
  • Vós: funciona gramaticalment com a 2a persona del plural, però pel sentit és singular (plural de respecte).
  • Vostèvostès: funcionen gramaticalment com a 3a persona del singular i del plural respectivament, però pel sentit corresponen a la 2a persona.
  • Si: aquesta forma s’usa sempre precedida de preposició i a vegades reforçada pel mot

2. Pronoms personals febles

Els pronoms febles són unes partícules inaccentuades que substitueixen algun complement del verb i es pronuncien juntament amb aquest formant una unitat d’entonació. Gràcies als pronoms febles ens estalviam repetir una paraula, un sintagma o una oració. Ens ajuden, per tant, a cohesionar els textos, a atorgar-los agilitat i claredat.

Els pronoms febles poden adoptar diferents formes segons la seva posició respecte del verb. N’hi ha que tenen una sola forma (les, li, ho, hi); alguns altres en tenen dues (la, us), tres (ens, els) i, fins i tot, quatre (em, et, es, en, el).

Pel que fa als que tenen més d’una forma, usarem les variants següents segons les posicions possibles del pronom en relació amb el verb i en combinació amb altres pronoms.

 

Davant verb començat en consonant

em

et es en el la els ens

us

Davant verb començat en vocal o hac muda m’ t’ s’ n’ l’ l’, la els ens us
Darrere verb acabat en consonant o semivocal (diftong) -me -te -se -ne -lo -la -los -nos -vos
Darrere verb acabat en vocal (excepte la U del diftong decreixent) ‘m ‘t ‘s ‘n ‘l -la ‘ls ‘ns -us

Particularitats:

  1. Quan el verb comença amb el so [ s ] hem d’ usar la forma plena se(se celebra).
  2. Darrere els infinitius de la 2a conjugació acabats en –re, hi utilitzarem la forma us(veure-us).
  3. Davant verbs que comencin en i, u, hi, hu àtones, hi usarem la forma la(la imiten, la utilitzava).

Regles sobre l’ús de les diferents formes:

Els pronoms febles van o tots davant el verb (en aquest cas s’anomenen proclítics) o tots darrere (aleshores són enclítics):

  • Van darrere quan el verb és un imperatiu, un infinitiu o un gerundi: aixeca’t, aixecar-se, aixecant-se.
  • Van davant amb el verb en els altres temps o modes: s’aixecava , s’ha aixecat
  • A les perífrasis verbals podem triar entre posar-los tots davant o tots darrere.

Norma ortogràfica: Els pronoms que van davant el verb no duen mai guionet sinó que s’escriuen separats del verb. Els que van darrere, en canvi, sempre que no vagin apostrofats duen guionet: et vol deixar,  vol deixar-te.

Resultat d'imatges de pájaros azules

Quadre general funcions:

FUNCIONS PRONOMS CASOS
 

 

 

CD

EL/LA/ELS/LES

EN

 

HO

–       Determinat (Precedit d’article o demostratiu): Vull el llibre = El vull.

–       Indeterminat (no precedit d’article o demostratiu o precedit de numeral, quantificador o indefinit): Demanam fruita = En demanam. Volem quatre panets = En volem quatre.

–       Neutre (això, allò) o oració subordinada: Vull que hi vagis = Ho vull

 

CI

LI

ELS

–       Singular: Regalaré flors a n’Aina = Li regalaré flors.

–       Plural: Durem el paquet als teus germans = Els durem els paquets.

 

CC o CRV

 

EN

HI

–       Precedit per la preposició DE: Venim d’Artà = En venim.

–       No precedit per la preposició DE: Anam a Búger = Hi anam

 ATRIBUT EL/LA/ELS/LES

 

HO

–       Determinat (precedit d’article o demostratiu): És el metge = L’és.

–       No precedit d’article o demostratiu (també adjectiu i oració): És simpàtic = Ho és.

PREDICATIU HI –       Tots els casos: Caminava cansat = Hi caminava.
  EXERCICIS
 1.            Desplaça els pronoms darrere el verb:

 1. Et volen escriure

2. Ens vol espantar

3. El vaig asseure a taula

4. En va trobar un munt

5. La vàrem avisar

6. Li varen donar esperances

7. Us volen examinar

8. Es va perdre

9. No li varen prendre res

10. Els vaig parlar fluixet

11. Et volen sentir

12. Ens va creure

13. Els vol treure de casa

14. En va dur

15. Es varen tombar

16. No et pot ajudar

17. Ho puc intentar

18. L’han de dur aquí

19. Hi ha d’arribar avui

20. Em comencen a cansar

21. N’estàvem parlant

Resultat d'imatges de pronoms febles pissarra

2.            Desplaça els pronoms davant el verb:

1. Vaig veure’l ahir

2. Vaig fer-ho jo mateix

3.Vares fer-li molt de mal

4. Va dur-ne quatre

5. Vàrem equivocar-nos

6.Vàrem rebre’l al despatx

7. Vàreu amargar-me el capvespre

8. Varen passar-se de llestos

9. Voldria veure’l

10. Volia anar-hi

11. Volen recomanar-me

12. Vull decidir-ho ara mateix

13. Volen dedicar-s’hi

3.            Substitueix els CD pel pronom feble corresponent:
a) El professor repartia els exàmens
b) Sempre llegeix novel·les de misteri
c) Sempre té alguns caramels a la butxacaResultat d'imatges de caramelosd) Ja tenim tres entrades per al cinema
e) Agafau el paper del terra
f) Els actors van signar autògrafs
g) Va ordenar que tothom s’aixequés de la cadira
h) No he pensat el que havia de dir
4.            Substitueix els CI pel pronom feble corresponent:
a) Enviaré el programa d’activitats als veïns
b) Vaig explicar els fets al meu amic
c) Donarem el condol a la família
d) El dissenyador va presentar la seva col·lecció al públic
e) Porta els paquets a les clientesResultat d'imatges de paquete regalo
5.            Indica si els complements subratllats són atributs o predicatius i substitueix-los pels pronoms febles corresponents:
a) Na Laura i n’Helena eren les mestres de cinquè
b) Es va presentar a la reunió enfadatc) Es va quedar aturat davant el semàfor
d) Les muntanyes semblen llunyanes
e) Les peces són de plata
f) Es manté allunyada de la multitud
g) Aquest noi es considera molt llest
h) Va quedar  sord als trenta anys
 6.        Indica si els complements subratllats són CRV o CC i substitueix-los pels pronoms febles corresponents:
a) Viuen de la venda ambulant
b) El nen plora amb ràbia
c) Sortiré de casa a les cinc
d) Ha renunciat als plaers de la vida
e) Baixa de l’arbre ara mateix
f) Només pens en les vacances.
g) Anirem al concert de música clàssicaResultat d'imatges de violinista
7.            Substitueix per pronoms febles els complements subratllats:

1. He vist el teu germà sortir de la classe

2. Cada dia veig n’Aina i na Maria

3. Observau el cel

4. Ja pots cosir les randes

5. Troba tots els elements al seu abast

6. Digau al nin que no arribi tard

7. Buida els calaixos

8. Cada nit anam a fer companyia a la padrina

9. Mira el teu cosí

10. Utilitzes la ploma?

11. Digues als teus fills que els esper

12. Parla d’aquest cas amb el director

13. Trob aquest al.lot cada matí

14. Em sembla que és na Joana

15. Demà comprarem la pilota

16. Hem de menjar els melicotons

17. Donaré el llibre al meu germà

8. Anam a València

19. Donaré el compte a les clientes

20. Venim de Sineu

21. És soci del Mallorca?

22. És el president del Barça?

23. Duc les cebes

24. Semblen guanyadors

25. Condueixen el cotxe

26. Anirem a Londres

Resultat d'imatges de londres soldados

27. Fins fa poc era hereu

28. Tornarem de Lluc molt tard

29. Me’n vull anar cap a ca nostra

30. Jo em pensava que vindria

31. No dubtis mai dels teus germans

32. He de reconèixer que ho fa bé.

33. Demà he de cantar al Teatre Principal

34. No es recorda d’allò

35.  Agafa un grapat de cireres

36. És covard

37. Viu a Elx

38. Ha fet el que li vares demanar

39. Posaré les tovalles a taula

40.  Ens arriscam a suspendre

41.  No pot prescindir de les comoditats

42.  Ens ha confessat que no era veritat

43. S’ha negat a dir-ho

44. Passàvem pel pont

Resultat d'imatges de puente

8.             Canvia els pronoms febles per un complement que hi escaigui:

1. Els nins hi juguen

2. Us  ho assegur

3. Hi anirà

4. En viuen

5. Hi pensa cada dia

6. No ho sembla

7. N’han sortit

8. Hi va cada any

9. Ell li compra els llibres

10. En demanen cada dia per berenar

11. No la volia

12. No els vull aquí

13. En Miquel ho és

14. En volia dotze

15. Ho comprovarem

16. Ja en tornàvem

Resultat d'imatges de llengua catalana

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *