Registres

 • Els registres lingüístics són les diferents varietats de la llengua que el parlant tria en funció dels contextos o de les situacions diferents en què es troba.
 • Segons condicionants com eltema, la intenció, la relació entre emissor i receptor o el canal, utilitzarem registres més o menys formals.
 • Els registres cultes o formals són propis de textos literaris, periodístics, jurídics i administratius, científics i tècnics. En canvi, els registres informals s’utilitzen en àmbits més col·loquials, amb la família i els amics.
 • Els registres formals són:
 1. Cientificotècnic:El  trobam als manuals o a les revistes científiques o a publicacions de caràcter més especialitzat en una àrea concreta. Només acostumen a entendre’l els experts en la matèria.
 2. Literari:El trobam als llibres de poesia, novel·la… Es caracteritza per un enriquiment del llenguatge (amb adjectius, comparacions, descripcions…).
 3. Estàndard: Fa la funció unificadora de la llengua. En parlarem a la unitat següent.
 • Els registres informals són:
 1. Col·loquial: És el que usam amb familiars i amics. És sobretot transmès de manera oral i espontània. Fa ús dels refranys i expressions de tipus popular.
 2. Vulgar:L’usen normalment persones amb poca formació. Utilitzen moltes paraulotes( relacionades sobretot amb temes com el  sexe, la religió, les funcions fisiològiques…) i també refranys i frases fetes.
 • Els registres formals han de seguir la normativa gramatical de la llengua, mentre que això no sempre es produeix en els registres informals.

Resultat d'imatges de padre de familia

EXERCICIS

 1.     Defineix el concepte de registre.

2.     Quins factors influeixen a l’hora d’utilitzar un o altre registre?

3.     En quins àmbits són utilitzats els registres formals? I els informals?

4.     Digues el nom dels tres registres formals.

5.     Què distingeix el registre col·loquial del vulgar?

6.     Digues a quin registre pertanyen aquests textos i justifica-ho:

Dissabte passat vam mirar unes pel·lis a casa. Després en Jordi em va dir que tenia ganes d’anar a fer uns cubates, d’anar a fer una mica el txorra. Jo l’endemà havia de currar, però vaig pensar que era millor no posar-me borde amb ell, perquè sempre diu que m’escaquejo cada vegada que ell vol sortir. Li vaig dir que no em volia gastar una pasta i em va dir que no, que aniríem a un bareto cutre que tenien els cubates a 3 euros. Estava molt ratllat però vam sortir.

Resultat d'imatges de cubata

*******

L’advocada Joana Sansó Riera, en representació del denunciant, Pere Sureda Pasqual, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient, un recurs d’apel·lació contra la Sentència de data 3 d’abril de 2002, dictada en aquest procediment. Tinc per presentat el recurs i l’admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actuacions. D’acord amb l’article 787.3 de la Llei d’enjudiciament criminal, lliureu una còpia del recurs al fiscal i a les parts personades, perquè en el termini de deu dies al·leguin per escrit el que considerin convenient i presentin els documents que justifiquen les seves pretensions. Un cop transcorregut el termini, trameteu les actuacions originals a l’Audiència Provincial de Barcelona a fi que resolgui el recurs.

Resultat d'imatges de juez

*******

A Mallorca, durant la Guerra Civil

Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retallen les meves muntanyes.
Allí les pedres invoquen sempre
la pluja difícil, la pluja blava
que ve de tu, cadena clara,
serra, plaer, claror meva!
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls
i que em fa tremolar quan et recordo!
Ara els jardins hi són com músiques
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent.
El cor de la tardor ja s’hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
I les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de setembre
i boires entintades de capvespre.

Tota la meva vida es lliga a tu,
com en la nit les flames a la fosca.

(Bartomeu Rosselló-Pòrcel)

Resultat d'imatges de rosselló porcel

*******

El diagnòstic de la mononucleosi infecciosa (malaltia de la besada) es  realitza pel quadre clínic i per les alteracions a la sang: augment de leucòcits (cèl·lules blanques) essent típics la limfocitosi  i el predomini de limfòcits atípics. Hi ha una elevació moderada de transaminases en el 50% dels pacients.

També s’ utilitzen els estudis serològics que demostren la presència d’ uns anticossos (anticossos heteròfils) i l’ estudi d’ anticossos específics per al virus de l  ‘Epstein-Barr (VEB).

Aquests estudis ajuden a diferenciar aquesta malalatia d’altres que poden cursar amb una clínica similar, causades por altres agents como: citomegalovirus, toxoplasma gondii, virus de l’ hepatitis, virus de la sida, etc.

Resultat d'imatges de mononucleosis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *