Pronoms febles

                PRONOMS FEBLES

Si vas peix amb els pronoms febles, val més que des del principi repassem una sèrie de conceptes bàsics. Només si saps identificar els distints complements verbals adequadament i coneixes per quin pronom cal substituir-los podràs arribar a dominar les combinacions de dos o més pronoms que són el malson de molts d’estudiants. Anem per feina!

    

Els pronoms febles són unes partícules inaccentuades que, representant algun complement del verb, es pronuncien juntament amb aquest formant una unitat d’entonació.

Segons la seva posició respecte del verb, poden adoptar quatre formes:

 

 

Regles sobre l’ús de les diferents formes

 1. Els pronoms febles van o tots davant el verb (en aquest cas s’anomenen proclítics) o tots darrere (aleshores són enclítics):
 • Van darrere quan el verb és un imperatiu, un infinitiu o un gerundi: aixeca’t, aixecar-se, aixecant-se.
 • Van davant amb el verb en els altres temps o modes: s’aixecava , s’ha aixecat
 • A les perífrasis verbals podem triar entre posar-los tots davant o tots darrere: Te’n vull donar dues / Vull donar-te’n dues.

 

Norma ortogràfica:Els pronoms que van davant el verb no duen mai guionet sinó que s’escriuen separats del verb. Els que van darrere, en canvi, sempre que no vagin apostrofats duen guionet: et vol deixar,  vol deixar-te.

 1. Col.locació de les distintes formes dels pronoms febles:
 • Les formes plenes: s’usen darrere els verbs acabats en consonant o en semivocal (diftong): cantar-vos, cantau-nos, cantar-te…
 • Les formes reforçades: s’usen davant els verbs començats en consonant: em treu, et veu, ens mira…Cas especial: davant  un verb començat en so de S (s/c) hem d’usar la forma plena SE per raons de claredat i d’eufonia: se sent, se cerca…
 • Les formes elidides: s’usen davant els verbs començats en vocal o hac muda: m’escoltaven, t’entenia, s’asseu… Els pronoms que no tenen forma elidida adopten la forma plena (excepte ENS/ELS, que són preferibles a NOS/LOS)..
 • Les formes reduïdes: s’usen darrere els verbs acabats en vocal: aixeca’t, escolta’m…

Funcions dels pronoms febles:

 1. Complement directe: 

 1. EL/LA/ELS/LES: quan és un substantiu determinat (precedit d’article o demostratiu). Ex: Vol el llibre : El vol.
 2. EN: quan és un substantiu indeterminat o precedit de numeral cardinal, quantificador o indefinit. Ex: Vol llibres: En vol. Vol dos llibres: En vol dos. En el segon dels casos, hem de repetir el numeral cardinal, el quantificador i l’indefinit per tal de mantenir el sentit real de la frase.
 3. HO: quan és neutre (això o allò) o és una oració subordinada. Ex: Vol això: Ho vol. Vol que arribis prest: Ho vol.

2. Complement indirecte: 

 1. LI (singular)
 2. ELS/LOS (plural)

3. Atribut: 

 1. HO : quan és un substantiu indeterminat, un adjectiu o una oració subordinada . Ex: És metge. Ho és. És alt: Ho és.

     2. EL/LA/ELS/LES: quan és un substantiu determinat. Ex: És el metge: L’és.

 4. Predicatiu: 

 1. HI. Ex: Caminava decidit: Hi caminava.

5. Complement circumstancial o altres complements preposicionals:

 1. EN: quan el complement és introduït per la preposició DE. Ex: Venia de Palma: En venia.
 2. HI: quan el complement va introduït per qualsevol preposició que no sigui  DE o no va precedit de cap preposició. Ex: Va a Manacor: Hi va. Arribava  tard: Hi arribava.

 

Combinació de dos pronoms febles:

 1.  Quan els dos van darrere el verb i no hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre, s’escriuen tots dos sencers i separats per un guionet: aturau-vos-hi, torna-me-la…
 2.  Si hi ha contacte entre la vocal d’un i la de l’altre s’escriu el primer pronom complet i es posa un apòstrof a l’esquerra de la consonant del segon: anar-se’n, donar-te’ls… Però si el segon pronom és HI o HO, aquest s’escriu complet i l’apòstrof es posa a la dreta de la consonant del primer pronom: posar-n’hi, menjar-t’ho…
 3.  Quan els dos pronoms van davant el verb començat en consonant i no hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre, es posen els dos pronoms sencers sense posar al mig cap guionet: me la dóna, te la compr…
 4.  Quan hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre s’escriu sencer el primer pronom i es posa l’apòstrof a l’esquerra de la consonant del primer: me’n vaig, se’n torna… Però si el segon pronom és HI o HO s’escriu complet i l’apòstrof es posa a la dreta de la consonant del primer pronom: M’ho dónes, t’ho prenc…
 5.  Si en el cas anterior (4) el verb comença en vocal o hac muda s’escriu sencer el primer pronom i es posa l’apòstrof a la dreta de la consonant del segon pronom: me n’afluix, se n’amaga… Però si el segon pronom és HO o HI es fa igual que en el cas 4: no m’hi entenc, s’ho pensen…
 6.  Si un pronom és de CD i l’altre de CI hem de posar primer el de CI i després el de CD: me la donarà, te la roba…

 

Combinació de més de dos pronoms febles:

 Serveixen les normes que hem donat per a les combinacions de dos pronoms. L’ordre que hem de seguir és aquest:

SE   +  TE/VOS  +  ME/NOS  + LI/LOS/LO/LA/LES/HO  +  EN  +  HI

Exemples:  se n’hi va, me n’hi vaig, se me n’hi anirà…

EXERCICIS

 1. Passau els pronoms darrere el verb:

 1. Et volen escriure. 2. Ens vol espantar. 3. El vaig asseure a taula. 4. En va trobar un munt. 5. La vàrem avisar. 6. Li varen donar esperances. 7. Us volen examinar. 8. Es va perdre. 9. No li varen prendre res. 10. Els vaig parlar fluixet. 11. Et volen sentir. 12. Ens va creure. 13. Els vol treure de casa. 14. En va dur. 15. Es varen tombar. 16. No et pot ajudar. 17. Ho puc intentar. 18. L’han de dur aquí. 19. Hi ha d’arribar avui. 20. Em comencen a cansar. 21. N’estàvem parlant.

 1. Passau els pronoms davant el verb:

1. Vaig veure’l ahir. 2. Vaig fer-ho jo mateix. 3.Vares fer-li molt de mal. 4. Va dur-ne quatre. 5. Vàrem equivocar-nos. 6.Vàrem rebre’l al despatx. 7. Vàreu amargar-me el capvespre. 8. Varen passar-se de llestos. 9. Voldria veure’l. 10. Volia anar-hi. 11. Volen recomanar-me. 12. Vull decidir-ho ara mateix. 13. Volen dedicar-s’hi.

 1. Substituïu per pronoms febles els complements subratllats:

1. He vist el teu germà sortir de la classe. 2. Cada dia veig n’Aina i na Maria. 3. Observau el cel. 4. Ja pots cosir les randes. 5. Troba tots els elements al seu abast. 6. Digau al nin que no arribi tard. 7. Buida els calaixos. 8. Cada nit anam a fer companyia a la padrina. 9. Mira el teu cosí. 10. Utilitzes la ploma? 11. Digues als teus fills que els esper. 12. Parla d’aquest cas amb el director. 13. Trob aquest al.lot cada matí. 14. Em sembla que és na Joana. 15. Demà comprarem la pilota 16. Hem de menjar els melicotons. 17. Donaré el llibre al meu germà. 18. Anam a València. 19. Donaré el compte a les clientes. 20. Venim de Sineu. 21. És soci del Mallorca?. 22. És el president del Barça?. 23. Duc les cebes. 24. Semblen guanyadors. 25. Condueixen el cotxe. 26. Anirem a Londres. 27. Fins fa poc era universitari. 28. Tornarem de Lluc molt tard.  29. Me’n vull anar cap a ca nostra. 30. Jo em pensava que vindria. 31. No dubtis mai dels teus germans. 32. He de reconèixer que ho fa bé. 33. Demà he de cantar al Principal. 34. No es recorda d’allò. 35.  Agafa un grapat de cireres. 36. És covard. 37. Viu a Elx. 38. Ha fet el que li vares demanar.39. Posaré les tovalles a taula. 40.  Ens arriscam a suspendre. 41.  No pot prescindir de les comoditats. 42.  Ens ha confessat que no era veritat. 43. S’ha negat a dir-ho. 44. Passàvem pel pont.

 1. Canviau els pronoms febles per un complement que hi escaigui:

1. Els nins hi juguen . 2. Us ho assegur. 3. Hi anirà. 4. En viuen. 5. Hi pensa cada dia. 6. No ho sembla. 7. N’han sortit. 8. Hi va cada any. 9. Ell li compra els llibres. 10. En demanen cada dia per berenar. 11. No la volia. 12. No els vull aquí. 13. En Miquel ho és. 14. En volia dotze. 15. Ho comprovarem. 16. Ja en tornàvem.

 1. Substituïu els complements subratllats pels pronoms febles corresponents:

1. Donarem això a la nina. 2. Tornarem els paraigües als amics. 3. Repartirem bombons a les nines. 4. Parlàvem de l’excursió als veïns. 5. Donarem això a les teves cosines. 6. Llegirem el diari al tramvia. 7. El nin dóna el gelat a l’elefant. 8. Don pastissos al pare. 9. Explic la comèdia a la meva mare. 10. En Pere duu flors a la padrina. 11. El carter dóna les cartes als parroquians. 12. Demanava la clau al manyà. 13. Posarem les espardenyes a les motxilles. 14. Diuen el que saben als seus companys. 15. He vist ballar aquestes danses al Liceu. 16. Deix les eines als homes. 17. Don branca als meus germans. 18. Deixa el capell al penjador. 19. Penja la llonganissa al rebost. 20. Demanarem al teu pare que ens deixi el cotxe. 21. Tiraré aigua a les plantes. 22. Deixau els nins a l’institut. 23. He vist la monitora a la platja. 24. Duré els llibres als deixebles. 25. Dibuixen ninots a la llibreta. 26. Demanaven els horaris al conductor. 27. Vaig parlar de tu a la mare. 28. Dóna més papers al dibuixant. 29. Duc el dinar a les dones. 30. Tornaré els doblers a les víctimes. 31. Tiraré caramels als cosins. 32. Acompanyarem les nines a l’escola. 33. Dibuixen el mapes a la llibreta. 34. Trobarem els nostres amics al parc. 35. Farem saber les condicions a tots els pretendents. 36. He parlat dels meus llibres a diversos editors. 37. Guardarà un seient per al seu germà. 38. Vaig deixar l’encàrrec al porter. 39. Han fet perdre les il.lusions a aquells al.lots. 40. No treguis els braços per la finestra del tren. 41. Només puc explicar els meus problemes al padrí. 42. Va presentar els seus amics a na Maria. 43. Comunicarem els resultats de les proves als aspirants. 44. Comprarem quatre entrades de les millors per a ells. 45. Va transmetre les seves impressions a en Jordi. 46. Demà haurem de dur la llibreta d’anglès a la professora. 47. Presentarà la prova als jutges. 48. Vaig fer saber a na Maria que no tenia bitllet d’avió. 49. Tornarem les botelles al dependent. 50. N’Aleix llegeix contes a na Lluïsa. 51. Comprarem la mantega per a la mare. 52. Explicaré el problema al meu company. 53. Deixaré la pilota a n’Andreu. 54. Demà duré les entrades per al meu amic. 55. Varen dir ben clar als convidats que no vinguessin tard. 56. Demana als que esperen per què fan tant de renou. 57. Varen amagar al director que en Joan encara no hi era. 58. Demana als lectors per què volen tantes revistes. 59. Explicarem tot això que ha passat a les autoritats. 60. Demanaren als assistents que no fumassin. 61. Explica als visitants en què consisteix l’itinerari. 62. Llegim novel.les als oncles. 63. Va fer un poema per als amics. 64. Explicarem allò a en Josep. 65. Comprarem coca per als excursionistes . 66. Explica el que t’he dit a la teva germana. 67. En Sergi va agafar fòssils per als alumnes de segon.