L’estàndard

  • L’estàndard és un registre de formalitat mitjana.
  • És un model de llengua unitari que neutralitza les diferències dialectals entre els parlants d’una mateixa llengua. Si no hi hagués aquest model cada territori i fins i tot cada parlant podria tenir una “normativa” pròpia i els problemes d’incomprensió acabarient sent insalvables.
  • Tota la comunitat lingüística el pot entendre independentment de quina sigui la seva edat, procedència geogràfica, formació acadèmica, etc.
  • És el que s’ensenya a l’escola i s’utilitza als mitjans de comunicació.
  • Com la resta de registres formals, l’estàndard s’adapta a la normativa.
  • És imprescindible si es vol assegurar la continuïtat d’una comunitat lingüística: té un valor simbòlic i unificador, és un element d’estabilitat, un model per als usos formals i un fre per als processos de substitució lingüística.

Vegem ara dos exemples de textos escrits en un model de llengua no estàndard pertanyents a dues llengües diferents (català i castellà) . La seva lectura et demostrarà que un model estàndard és necessari per a la pervivència de qualsevol llengua:

*Esperem, p’es bé de tots, qu’es mallorquins d’arrel comensem a obrir ets uys y a intentar reviscolar s’ancestral llegat que mos han anat traspassant es nostros pares y padrins a lo llarg d’es sigles, perquè de lo contrari, y si no’u feym, emb so pas d’es temps anirà desaparesquent per sempre, y noltros serem culpables per consentirló.

http://grupodacciobalear.com/

 

*A Sebiya ba la Lola,

Consolasión se ba ar Puerto,

La Nena la ejan sola.

Po dinero no lo jagas;

Yébame a una jerrería

y échame un jierro en la cara.

Dises que soy mar gachó

Siendo yo más jitaniyo

Que las costiyas e Dios

(Antonio Machado y Álvarez (Demófilo), Colección de Cantes Flamencos)

Resultat d'imatges de diego el cigala

 

EXERCICIS
a.     Què és el model estàndard?

b.     Què suposa respecte de les varietats dialectals?

c.     És el mateix normativa que estàndard? Totes les paraules normatives formen part de l’estàndard? Raona la teva resposta.

d.      Creus que el model de llengua que s’ensenya a l’escola ha de ser l’estàndard? Quins avantatges i inconvenients veuries en el fet que s’ensenyàs la varietat dialectal (cadascú la seva)? Creus que aquest model seria operatiu com a eina de comunicació entre tots els parlants de la llengua? Explica-ho amb detall.

e.     Consideres que és imprescindible que les llengües tenguin un model estàndard? Justifica la teva resposta.

f.      Torna a escriure els dos exemples que t’hem donat escrits en dues varietats dialectals de dues llengües diferents (català i castellà) adaptant-los al model estàndard de cada una d’aquestes llengües . En el cas del primer, que correspon a la nostra llengua, creus que seria més fàcil escriure amb aquest model que amb l’estàndard? Quines dificultats principals hi has trobat?

Resultat d'imatges de professor de català i pissarra

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *