L’adverbi i les locucions adverbials

Podem definir l’adverbi com la categoria gramatical invariable que serveix per modificar el significat d’un adjectiu, d’un verb, d’un altre adverbi, d’un predicat o d’una oració, ampliant-la, precisant-la o matisant-la.

Exemples:

 • Corre molt. (modifica un verb)
 • Això és molt interessant. (modifica un adjectiu)
 • Corre molt de pressa. (modifica un adverbi)

Resultat d'imatges de correr

Quan la funció d’un adverbi la fa més d’una paraula, parlam de locució adverbial : Sempre parla a poc a poc. Tant l ‘adverbi com les locucions adverbials fan dins l’oració la funció de complement circumstancial (de lloc, de manera, de temps.) 

Adverbis de manera

Com                      bé, ben (davant del verb)                malament, mal (davant del verb)

millor                   pitjor                                                    almenys

alhora                  així                                                        corrents

gairebé                sobretot                                                només…

I també els acabats en  –ment, que es formen afegint aquesta terminació  a la forma femenina (si en tenen) dels adjectius corresponents: mal/ mala/ malament.

 • Locucions adverbials de manera: a peu, de pressa,  de franc, de cop i volta, de debò, a lloure, a la valenta, xino-xano, a posta, de totes passades,  al cap i a la fi, com a màxim, de cap a peus, en un tres i no res, de corcoll, de rebot, de coa d’ull, de tot cor …

 Adverbis de quantitat

 massa                        molt                        força                      bastant                     prou

gaire                           poc                          gens                       tant                           tan…
* L’adverbi tant pren la forma tan quan modifica (i precedeix) un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial: No mengis tan de pressa!

 •  Locucions adverbials de quantitat: a més, a més a més, gens ni mica, ni poc ni gens, més o menys, més o manco, si fa no fa, en gran manera…

Adverbis de lloc

 on                        aquí                     allà                     dins                  darrere

davant                damunt                sobre                  sota                  amunt

avall                     lluny                    dalt                     baix                  fora

prop…

*   Molts d’adverbis de lloc admeten l’anteposició de la preposició a: a dalt, a baix, a dins, a fora, a prop…

 • Locucions adverbials de lloc: al voltant , a la dreta , a l’esquerra, a mà dreta, a mà esquerra ,  cap aquí, cap allà, al voltant, al capdamunt, d’aquí d’allà, de dalt a baix, pertot arreu…

Resultat d'imatges de pecera

Adverbis de temps

 

quan                  ara                          llavors                                   aleshores

sempre              mai                        sovint                                    mentrestant

abans                després                  ahir                                        avui

demà                 aviat                       tard                                        ja

encara               alhora …

 • Locucions adverbials de temps: com més aviat millor, de tant en tant, a vegades, de vegades, de seguida, d’hora,  a deshora, al darrer moment, a hores d’ara, a la llarga, d’ara endavant, de bon matí, de moment, ara per ara, de sol a sol, avui dia, tard o d’hora…

També es consideren adverbis ( o locucions adverbials) les marques d’afirmació, de negació i de dubte. Modifiquen el sentit del verb però la seva funció no és la d’expressar una circumstància de la funció verbal sinó el seu sentit positiu o negatiu. A l’anàlisi gramatical no es poden considerar com una part de l’oració sinó com un simple adjunt del verb.

Afirmació Negació Dubte
Sí, també, i tant, de veres, de bon de veres, de debò, en efecte, sens dubte, per descomptat…      No, tampoc, de cap manera… Potser, per ventura, tal vegada, qui sap

Resultat d'imatges de interrogantes

EXERCICIS

1.Indica si les formes d’aquestes oracions són adverbis o determinants.

 a) Treballa molt

b) He trobat moltes fulles seques

c) Reflexiona molt abans de decidir

a) No pensa gaire. Fa les coses així

b) No hi sent gaire

c) No tenim gaire menjar

a) Té encara més amics

b) Avui han entrat més clients

c) No vull engreixar més

a) És menys ràpid que tu

b) Avui he treballat menys

c) Ja té menys esperances

a) Ha fet tants amics aquest estiu!

b) No corris tant!

c) No m’atabalis tant!

2. Subratlla, els adverbis i locucions adverbials i indica si són de temps, lloc, quantitat, manera…

a) Anam al teatre de tant en tant.

b) Ahir ens vàrem trobar aquí si fa no fa una cinquantena.

c) Sempre fa les coses al darrer moment.

d) Havent dinat només té ganes de jeure i s’ajeu ben arrepapat al sofà

e) Sovint compra roba els preus de la qual són desorbitats.

f) Com a mínim serem un centenar.

g) Ens trobarem aquí de bon matí.

h) Avui he treballat bastant tot i que m’he trobat molt malament.

i) Ara per ara no el trob gens simpàtic i, a més, parla massa fort.

j) Pertot arreu s’ho passen d’allò més bé.

k) Com a màxim arribarem a trenc d’alba; només queden sis hores!

l) Mai de la vida no ha vist un home tan alt

3.Escriu l‘adverbi de manera que es forma a partir dels adjectius següents (alerta amb els accents!):

senzill          …………………………………..

bo                …………………………..

ràpid           ……………………………….

feliç            ……………………………….

Resultat d'imatges de bebé feliz foto artísticaprobable    ……………………….

alegre       ……………………..

contrari    …………………………

continu ……………………………

fàcil………………………………….

ràpid…………………………………..

mutu…………………………….

ingenu……………………………

originari……………………………

sobtat ……………………………

hàbil…………………………………

tranquil…………………………….

immens …………………………….

antic……………………………….

previ ………………………………

precís ……………………………

perillós……………………………..

freqüent……………………………

pacífic………………………………

atent……………………………….

esportiu …………………………….

propi ……………………………….

franc………………………………….

4. Completa amb tant o tan:

 • La mare li va dir que no menjàs …………..
 • Si véns …………. tard com avui, ja no podrem anar enlloc
 • Era una al·lota ………… intel·ligent com sensible
 • No sé si podrà suportar …………. dolor, el ferit .
 • Ho farem, ………… si vols com si no!
 • No cridis ………… fort.

5. Subratlla els adverbis del text següent i digues de quin grup pertanyen:

 La meva padrina i la seva veïna sempre queden aquí, en aquesta plaça tan tranquil·la. Quan es troben els agrada molt xerrar. Parlen de les seves lectures un parell d’hores. Després, sovint decideixen anar a fer una volta i s’aturen en una pastisseria que hi ha a prop. Passen l’horabaixa així de distretes.

Resultat d'imatges de ancianas banco sentadas

• Adverbis de manera:

• Adverbis de temps:

• Adverbis de lloc:

• Adverbis de quantitat:

6.  Omple els buits de les frases següents amb els adverbis i les locucions adverbials següents:

Anit passada, pertot arreu, a posta, avui, tard, potser, de cap manera, de gom a gom, en efecte

 • No t’enfadis, que no ho ha fet ………..
 • ……..no ha vingut, però…………………… vindrà…………………
 • El Teatre Principal era ple …………………….
 • Es passeja tant, que el coneixen ………………………..
 • No arribis ………………….., que no t’esperarem.
 • No va voler quedar ………………………….
 • El concert d’………………. va ser fantàstic
 • ………………….., eren tres germans.

7. Completa els espais buits amb la forma que correspongui:

bé / ben – No ho has escrit………….
– Estam…………. arreglats!
– Doncs jo trob que és…………. simpàtic.
– Estreny-ho………. fort.
-…….     ………. per tu, si traslladen en Sebastià.
mal / malament – Jo crec que ho has entès ……………
– Has deixat el cotxe……………….. aparcat.
– Estic molt……………………… de doblers.
– No sé si m’ha anat bé o……………..

– Aquest llibre està…………….. escrit.

bé / ben – No ho has escrit………….
– Estam…………. arreglats!
– Doncs jo trob que és…………. simpàtic.
– Estreny-ho………. fort.
-…….     ………. per tu, si traslladen en Sebastià.
mal / malament – Jo crec que ho has entès ……………
– Has deixat el cotxe……………….. aparcat.
– Estic molt……………………… de doblers.
– No sé si m’ha anat bé o……………..

– Aquest llibre està…………….. escrit.

8. Subratlla l’homònim que sigui adequat per completar la frase:

No ha trobat la cartera ( en lloc / enlloc ).

( En lloc / Enlloc ) de venir avui, vendrà demà.

( Almenys / El menys ) sortat ha estat en Tomeu.

( Almenys / El menys ) no hi ha hagut cap desgràcia.

És ( tan / tant ) alt com el seu germà.

Aquest llibre no m’interessa ( tan / tant ) com l’altre.

Segurament ho va fer ( aposta / a posta ).

Mai no he fet una ( aposta / a posta ).

Ha parlat ( també / tan bé ) que l’han aplaudit moltíssim.

Ha parlat un metge i ( també / tan bé ) un malalt.

No ( potser / pot ser ) que t’ho hagi dit ell mateix!

( Potser / Pot ser ) t’ho dirà ell mateix.

Tots dos varen arribar ( alhora / a l’hora ).

( Alhora / A l’hora ) de partir varen sorgir problemes.

Aquest cotxe convé ( pertot / per tot ).

Cercaren doblers ( pertot / per tot ).

Resultat d'imatges de libro letras

9. Relaciona les locucions adverbials de l’esquerra amb els adverbis de la dreta:

A poc a poquet __ __ Gratuïtament
Al mateix temps __ __ Mai
Amb mesura __ __ Lentament
De franc __ __ Totalment
De cap a peus __ __ Gens
En ma vida / en ta vida __ __ Alhora
Tal vegada __ __ Definitivament
Ni molt ni poc __ __ Potser
En definitiva __ __ Moderadament

10.Digues si els adverbis i les locucions adverbials destacats complementen un verb, un adjectiu o un adverbi.

 a)                   La gent va retirar el cotxe del carrer immediatament.

b)                   Es criden per telèfon de tant en tant.

c)                   Sortirem del refugi ben de matí.

d)                   La persona que ens va atendre, no era gaire amable.

e)                   No facis renou; camina de puntetes.

f)                    El seu comentari em va semblar d’allò més impertinent.

g)                   Em va venir molt de nou que aprovàs el curs.

11.  Omple els buits de les oracions següents amb els adverbis i les locucions adverbials que trobis més adequats:

Bé  –  ben bé   – cap allà – d’esma – d’aquí una estona – ara-  a corre-cuita – de vint-i-un botons – pitjor –       de reüll – en un tres i no res- de puntetes

a)                   Ho has fet ………………..que l’altre dia.

b)                  Tornaré…………………., anau sopant.

c)                   M’ho acaba de donar…………………

d)                    Han passat fa un moment i anaven ……………………………..

e)                  No és……………. com ho expliques.

f)                    T’ha sortit molt ……………………., m’agrada molt.

g)                   Per què ho has fet……………………….? Has de posar-hi més ganes!

h)                  Ha acabat ……………………………….

i)                    Em va mirar ……………………… i  va veure que em movia.

j)                    Anava vestit …………………… per assistir a la reunió.

k)                   Ho feia ……………………………., sense parar-hi gaire atenció.

l)                    Caminaven ……………………………, perquè no els sentissin.

Imatge relacionada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *