Repàs de pronoms febles

Els pronoms febles són unes partícules inaccentuades que substitueixen algun complement del verb i es pronuncien juntament amb aquest formant una unitat d’entonació.

Quadre general de funcions

FUNCIONS PRONOMS CASOS
 

 

CD

 

EL/LA/ELS/LES

EN

 

HO

 

–       Determinat (Precedit d’article o demostratiu): Vull el llibre = El vull.

–       Indeterminat (no precedit d’article o demostratiu o precedit de numeral, quantificador o indefinit): Demanam fruita = En demanam. Volem quatre panets = En volem quatre.

–       Neutre (això, allò) o oració subordinada: Vull que hi vagis = Ho vull

 

CI

LI

ELS

–       Singular: Regalaré flors a n’Aina = Li regalaré flors.

–       Plural: Durem el paquet als teus germans = Els durem els paquets.

 

CC o CRV

 

EN

HI

–       Precedit per la preposició DE: Venim d’Artà = En venim.

–       No precedit per la preposició DE: Anam a Búger = Hi anam

 

ATRIBUT

EL/LA/ELS/LES

HO

–       Determinat (precedit d’article o demostratiu): És el metge = L’és.

–       No precedit d’article o demostratiu (també adjectiu i oració): És simpàtic = Ho és.

 

PREDICATIU

 

HI

 

–       Tots els casos: Caminava cansat = Hi caminava.

 

Excepte els pronoms leshiho i li, que no canvien de forma, segons la seva posició respecte del verb, els pronoms febles poden adoptar quatre formes:

Davant de verb començat en consonant (reforçades) em et es en el la els ens us
Davant de verb començat en vocal (elidides) m’ t’ s’ n’ l’ l’, la els ens us
Darrere de verb acabat en consonant (plenes) -me -te -se -ne -lo -la -los -nos -vos
Darrere de verb acabat en vocal (reduïdes) ‘m ‘t ‘s ‘n ‘l -la ‘ls ‘ns -us

 

Regles sobre l’ús de les diferents formes
 1. Els pronoms febles van o tots davant el verb (en aquest cas s’anomenen proclítics) o tots darrere (aleshores són enclítics):
 • Van darrere quan el verb és un imperatiu, un infinitiu o un gerundi: aixeca’t, aixecar-se, aixecant-se.
 • Van davant amb el verb en els altres temps o modes: s’aixecava , s’ha aixecat
 • A les perífrasis verbals podem triar entre posar-los tots davant o tots darrere.

Norma ortogràfica: Els pronoms que van davant el verb no duen mai guinet sinó que s’escriuen separats del verb. Els que van darrere, en canvi, sempre que no vagin apostrofats duen guionet: et vol deixar,  vol deixar-te.

 1. Col.locació de les distintes formes dels pronoms febles:
 • Les formes plenes: s’usen darrere els verbs acabats en consonant o en semivocal (diftong): cantar-vos, cantau-nos, cantar-te…
 • Les formes reforçades: s’usen davant els verbs començats en consonant: em treu, et veu, ens mira…Cas especial: davant un verb començat en so de S (s/c) hem d’usar la forma plena SE per raons de claredat i d’eufonia: se sent, se cerca…
 • Les formes elidides: s’usen davant els verbs començats en vocal o hac muda: m’escoltaven, t’entenia, s’asseu… Els pronoms que no tenen forma elidida adopten la forma plena (excepte ENS/ELS, que són preferibles a NOS/LOS)..
 • Les formes reduïdes: s’usen darrere els verbs acabats en vocal: aixeca’t, escolta’m…

 Combinació de dos pronoms febles

 1. Els pronoms han d’aparèixcer sempre junts. O han d’anar tots davant o tots darrere. Ex: Els ho va donar o Va donar-los-ho.
 2. Quan els dos van darrere el verb i no hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre, s’escriuen tots dos sencers i separats per un guionet: aturau-vos-hi, torna-me-la…
 3. Si hi ha contacte entre la vocal d’un i la de l’altre s’escriu el primer pronom complet i es posa un apòstrof a l’esquerra de la consonant del segon: anar-se’n, donar-te’ls… Però si el segon pronom és HI o HO, aquest s’escriu complet i l’apòstrof es posa a la dreta de la consonant del primer pronom: posar-n’hi, menjar-t’ho…
 4. Quan els dos pronoms van davant el verb començat en consonant i no hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre, es posen els dos pronoms sencers sense posar al mig cap guionet: me la dona, te la compr…
 5. Quan hi ha contacte entre la vocal d’un pronom i la de l’altre s’escriu sencer el primer pronom i es posa l’apòstrof a l’esquerra de la consonant del primer: me’n vaig, se’n torna… Però si el segon pronom és HI o HO s’escriu complet i l’apòstrof es posa a la dreta de la consonant del primer pronom: M’ho dones, t’ho prenc…
 6. Si en el cas anterior (4) el verb comença en vocal o hac muda s’escriu sencer el primer pronom i es posa l’epòstrof a la dreta de la consonant del segon pronom: me n’afluix, se n’amaga… Però si el segon pronom és HO o HI es fa igual que en el cas 4: no m’hi entenc, s’ho pensen…
 7. Els pronoms ES/ET/EM quan van davant un altre pronom davant el verb, canvien les formes per SE/TE/ME. Ex: Te la donaré.
 8. Les combinacions LA HI i SE US no s’apostrofen.
 9. Si un pronom és de CD i l’altre de CI hem de posar primer el de CI i després el de CD: me la donarà, te la roba…
 10. Podem substituir les combinacions LI’L, LI LA, LI’LS i LI LES (usades només de manera regular pels valencians) per aquestes altres: L’HI/LA HI/ELS HI/LES HI. Ex: Li la donaré =La hi donaré. La substitució no es pot fer, però, quan el CI és plural. Cal respectar, per tant, les combinacions ELS EL, ELS LA, ELS ELS i ELS LES, encara que tampoc no ens resulti familiar el seu ús.

Combinació de més de dos pronoms febles:

Serveixen les normes que hem donat per a les combinacions de dos pronoms. L’ordre que hem de seguir és aquest:

 • CI + CD + C.R.V o CC
 • SE +  TE/VOS  +  ME/NOS  + LI/LOS/LO/LA/LES/HO  +  EN  +  HI

Exemples: se n’hi va, me n’hi vaig, se me n’hi anirà…

Exercicis
 1.   Substitueix els complements subratllats pels pronoms febles corresponents:

 1.   He comprat el regal a n’Aina.

2.   Sovint veig les teves cosines al cine

3.   Agafau el llibre.

4.   Ja pots agafar les maletes.

5.   Digues a na Joana que m’esperi.

6.   Utilitzes la calculadora?

7.   Digues als teus companys que han de ser puntuals.

8.   Parla de l’examen amb el professor titular.

9.   Esper el rebut fa dues setmanes.

10. Pareix que vol ploure.

11. Hem de menjar els albercocs

12. Anam a València.

13. En Pere caminava cansat.

14. Ets soci del Mallorca?

15. Comprarem les síndries al pagès.

16. Tornarem ben tard de Cala Tuent.

17. Jo em pensava que era dislèctic.

18. Demà ha d’actuar al teatre de Lloseta.

19. Agafa un grapat de prunes.

20. És equilibrista.

21. Ha fet el que li vares demanar.

22. Ens arriscam a perdre-ho tot.

23. No pot prescindir del luxe.

24. Ha comprat set mocadors a la seva mare.

25. Comprarem pa per sopar.

Combinació de pronoms:

2.   Substitueix els complements subratllats pels pronoms febles corresponents:

1.  No compris els llibres al teu amic

2.  Col·loca deu  botons damunt la camisa

3.   Demana el deute a la veïna

4.   Posa  l’abric  a l’armari

5.   Dona pastís a en Pere

6.   Envia els discos als seus companys

7.   Demanava al professor que li explicàs el dubte

8.   Faran arribar els paquets als destinataris

9.   No ha arribat cap document al meu domicili

10. No prenguis els regals al teu germà

11. Posa cinc caramels dins una capsa

12. Demana el compte a la cambrera

13. Don els entrepans als meus germans

14. Farem saber la desgràcia a tots els afectats

15. Don caramels a la meva cosina

16. Va tornar les entrades als viatgers

17. Contarem tot això als periodistes

18. Llegim contes als infants

19. Es frega les orelles amb les mans

20. Va comprar tres regals  per a la seva cosina

21. En Jordi va agafar juguetes per als seus germans

22. Demanaré a en Pere tot el que no he entès

23. Ens varen donar el que li havíem demanat

24. Explicarem als visitants en què consisteix l’excursió

25. S’omplen de pastissos

26. Comprava les juguetes al meu fill

27. Demanaré la llicència als meus representants

28. Tornava llibres a la bibliotecària

29. Va tornar els informes als executius

30. Contarem tot això als advocats

31. Em sembla llastimos

32. Explicam acudits als nins

33. Va comprar cent cadires per als seus clients

34. En Pere va trobar fòssils al bosc

35. Ens oferiren el que ens havíem imaginat

36. Farem saber totes les condicions als interessats

37. Va comentar les seves propostes a na Maria

38. Vaig fer saber a na Llúcia que havia perdut el document

39. Vaig parlar de tu  a la mare

40. He parlat dels meus llibres a diversos editors

41. Presentarà la prova al jutjat

42. No treguis els braços per la finestra del tren

43. Us veig sovint pel barri

44. Escriuré cartes als amics

45. Aquest tema m’és indiferent

46. Compra això a la teva mare

47. Cercaré el moix al corral

48. El professor prepara l’examen al seu alumne

49. Tornaré un llibre a la biblioteca

50. Contarem els contes als que escoltin

51. Ens regalaran el que demanem

52. Diré a na Maria que estudiï

53. Enviaré set missatges al teu mòbil

54. En Pere va dur paper a la fotocopiadora

55. Demanarem als nostres companys els apunts

56. Duia el capell a la maleta

57. Va donar els embotits a la clienta

58. Llegim llibres al tren

59. Publicaren la notícia a la premsa local

60. Enviaré el regal a l’adreça corresponent

61. Esperaré na Joana a l’estació

62. Exposarem als oients la nostra teoria

63. Envia els fills a la festa

64. Exposarà la seva obra a la galeria

65. El director distribueix la feina als seus operaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *