Les propietats textuals

 

LA COHERÈNCIA

 ·          És la propietat que dóna unitat de significació al text.

·          Un text coherent ha de tenir:

1.    Un tema central, que constitueix el fil conductor de tot el text (ha de tenir un sentit global, d’acord amb la intenció inicial).

2.    La informació necessària per entendre’l.

3.    Les idees exposades de manera clara,ordenada i equilibrada.

4.    Unitat de registre, de to i d’estil.

Exemple de text incoherent :

Tenc un pis a Vic. Visc en aquest pis des de fa quatre anys. Quatre anys són molt de temps. El temps és l’amo de les nostres vides. La vida és un camí en què aprenem cada dia. L’aprenentatge consisteix en el fet d’aprendre, no en els objectius. (Ed. Castellnou) 

Resultat d'imatges de Vic

 

LA COHESIÓ

·          En un text ben cohesionat els diferents elements que l’integren han d’estar ben lligats per mitjà de diversos procediments:

1.    S’hi han d’usar els connectors adequats (quan, després de , entre… ).

2.    S’hi han d’evitar les repeticions per mitjà de l’el·lipsi, l’ús de sinònims o la substitució pronominal.

3.    L’ús correcte del signes de puntuació.

Exemple de text descohesionat:

[…] Aquí a Cambridge, el meu amic més estimat és Nat Lamar. Diumenge jo vaig passar una estona fantàstica prenent el cafè amb Nat Lamar i jo vaig conèixer un amic casat de Nat Lamar,molt interessant, que treballa per al Time; l’amic de Nat Lamar em va donar informació per aconseguir alguna feina lucrativa aquest estiu i jo penso escriure sol·licitant la feina.

 [Adaptació lliure de Syilvia Plath: Cartes a la meva mare]

 

 

 

L’ADEQUACIÓ

 ·      Cada situació comunicativa exigeix usos lingüístics diferents. No és el mateix, per exemple, adreçar-se a un amic per demanar-li un favor que fer-ho a un professor per fer-li una consulta o a l’Administració per presentar una sol·licitud. L’emissor ha de triar, entre les diferents possibilitats que li ofereix la llengua, la més adequada.

·      Un text adequat presenta el registre que li pertoca i pertany al gènere textual o classe de document (carta, esquela, epitafi, etc.) que més s’hi adiu.

·      També cal tenir en compte aspectes com la presentació del text: el domini de la veu i del llenguatge no verbal en els textos orals, i la cal·ligrafia, la polidesa, la presència de marges i espais en blanc o la inclusió de diferents recursos tipogràfics en els textos escrits.

 

Exemple de text inadequat: (a un examen)

Ramon Llull era un home que va viure al segle XIII i que estava com una regadora. Tot i que tenia una dona i dos fills els va deixar per anar a viure tot relaxat a la muntanya de Randa i després se’n va anar a córrer món amb unes idees que eren realment de sonat. És ben normal que li diguessin Ramon lo Foll (i m’estalviaré fer comentaris al respecte), perquè es pensava que tothom quan el veuria es voldria fer cristià així, pel “morro”. Quines idees!

Imagen de un lienzo de Ramon Llull.

 

 

LA CORRECCIÓ

·       A més de respectar les propietats que hem vist fins ara, un text ha de ser també correcte des del punt de vista de l’ús de la llengua. Les incorreccions ortogràfiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques poden generar confusions.

·       És convenient que, un cop redactat l’esborrany del text, el rellegeixis i en facis la revisió lingüística. Aquests són alguns aspectes que has de tenir en compte:

1.   Els vulgarismes: Són paraules genuïnes del català que s’han deformat amb l´’ús (havés per hagués, ubergini per albergínia…).

2.   Els barbarismes : Són mots agafats d’una altra llengua sense necessitat perquè en tenim una de pròpia que té el mateix sentit (algo per qualque cosa, fresa per maduixa…).

3.   Els errors ortogràfics i gramaticals: perque per perquè, un altra dia per un altre dia…)

Exemple de text amb incorreccions:

* Tot está esplicat. I en cambi es continua produïnt una injènua sorpressa cada vegada que algú descobreix el joc.

Resultat d'imatges de boca sellada

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *