Repàs de preposicions

  1. Suprimeix la preposició A  en aquells casos en què el seu ús sigui incorrecte pel fet de precedir un complement directe:

1. Coneixes a aquesta nina? 2. Dona els documents a na  Maria.  3. Aconsella això al teu germà.  4. Aconsella al teu germà.  5. Havien pujat un tassó d’aigua al ferit.  6. Havien pujat al ferit al cotxe.  7. Recordes al meu nebot?  8. Recorda això al meu nebot.  9. Parla a ton pare de part meva.  10. Abraça a ton pare de part meva.  11. Això no causa dany als teus interessos.  12. Això no  afecta als teus interessos.  13. Ell estimava a na Joana.  14. Ell estava agraït a na Joana.  15. Això, ja ho pots dur a l’amo.  16. Abans has de  veure a l’amo. 17. Escric al director.  18. Conec al director.

2. Escriu la preposició més adequada als següents complements circumstancials de lloc.

(Recorda que escrivim A davant  l’article definit (el/la), l’adjectiu interrogatiu QUIN i els topònims; i que escrivim EN davant  l’article indefinit (un/una),  els demostratius (aquest/a) i l’indefinit  algun)

  1. Viuen _____ Manacor.  2. Viuen _____ una ciutat.   3. Faig feina _____ casa.  4. Faig feina  _____unes oficines cèntriques.  5. Això només ho trobaràs _____ alguns mercats especialitzats ____ espècies.  6. Es passa tot el matí _____ mercat.  7. Els trobàrem _____ aquell viatge que férem pels cinc continents.  8. _____ quins pisos hi  ha calefacció?  9. _____ aquells pisos no hi ha calefacció.  10. Potser ho guarden _____ aquelles capses.  11. _____ quines capses ho deuen guardar?

3. Corregeix els usos incorrectes de la preposició EN davant infinitiu.

(Recorda que només és correcta quan el complement que introdueix té un valor temporal)

1.En arribar, partirem.  2. Només pensen en fer doblers. 3. Tarden molt en resoldre aquest assumpte.  4. Volia començar en ser-hi tots.  5. El secret consisteix en vigilar els petits detalls.  6. En pagar el darrer termini del  préstec, hem de celebrar-ho.  7. Estic d’acord en fer-ho. 8.  Insistia en no fer els deures.

4. Escriu PER i PER A segons pertoqui:

1.Aquest rètol és pintat _____ un que no sap ortografia. 2. Hi haurà prou begudes _____ tots?  3. Això no és bo ___   res.  4. Faran una col·lecta _____ pobres de l’asil.  5. Han duit invitacions _____ tota la família.  6. M’agrada   passejar _____ jardí.  7. Hi ha una carta _____ teu germà.    8. Varen sortir _____ la porta del darrere.  9. No tindrem prou menjar _____ tothom.  10. Han entrat _____ finestra. 11. Allò que no vulguis _____ tu, no ho vulguis _____ altres.  12. És un bon remei _____ la febre.  13. He comprat  un llibre _____ infants.  14. Treballa _____ guanyar-se la  vida.  15. Ho necessita _____ guanyar-se la vida.  16. He vingut _____ veure’l.  17. El telescopi serveix _____ mirar els astres.  18. Anàrem a Barcelona _____ visitar els parents.  19. No tenc temps _____ pensar.  20. Aquest remei és bo _____ curar la migranya.  21. Tenc un pis _____  llogar.  22. L’han condecorat _____ haver salvat tantes vides.  23. El martell s’usa _____ picar.  24. M’hi acost  _____ veure’l de prop.  25. El varen ajudar _____ fer-se  veure.  26. Ballen _____ divertir-se.  27. El cerquen ____ agafar-lo.  28. Canten _____ guanyar diners.  29. El petjapapers s’usa _____ impedir que els papers caiguin.  30. Discuteixen _____ passar l’estona.  31. És massa petit  _____ llegir aquests llibres.  32. Estudies _____ aprovar.  33. Es necessiten voluntaris _____ fer aquesta feina. 34. Varen partir _____ no discutir.  35. Les seves paraules serviren _____ fer-nos reaccionar.  36. M’han posat  una multa _____ aparcar en zona prohibida.

5. Corregeix els errors de preposicions de les frases següents:

1.N’està enamorada i sempre pensa amb ell. 2. No tenc  res més que dir.  3. He d’anar a la clínica amb dejú.  4. Pensa en que has de venir.  5. Ho heu aconseguit gràcies a que ell hi ha intervingut.  6. En Joan estimava  molt a la seva mare.  7. Ho vull tenir fet per demà. 8. Saps escriure amb català?  9. No sé en quina finca  vius.  10. M’he adonat de que ell era present.  11. Explica-ho en aquells nins.  12. Hi anirem en avió.  13. Té el títol de llicenciat amb dret.  14. Estan segurs de que ho faran.  15. He vingut per a veure’l. 16. Ens trobarem en el carrer.  17. La clau consisteix  en arribar més d’hora.  18. Des de que ha arribat no ha tornat més. 19. S’ha convertit amb un milionari.         

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *