Dialectes geogràfics de la llengua catalana

LLENGUA I DIALECTE

 • Les llengües no són uniformes sinó que presenten variacions en funció de diferents criteris : el lloc de procedència del parlant, el grup social al qual pertany, l’època en què viu…
 • És erroni considerar els dialectes com a varietats inferiors de la llengua, i també ho és pensar que els dialectes es parlen en uns territoris mentre que la llengua es parla en uns altres. Parlam de llengua en un sentit més teòric, de concepte, mentre que qualsevol realització pràctica d’aquesta llengua és un dialecte.

 BLOCS DIALECTALS DE LA LLENGUA CATALANA

 La llengua catalana es divideix, en l’àmbit geogràfic, en dos grans blocs: català oriental i català occidental.

 • La diferència principal entre els parlars dels dos blocs s’anomena neutralització: en el català oriental, la a, la e oberta i la e tancada es converteixen en una vocal neutra [ə] en posició àtona. El mateix passa amb les vocals O/U: la o en posició àtona es neutralitza i sona [u].

 • Elcatalà oriental és el que es parla a la part est dels territoris de parla catalana i el català occidental , a la part oest dels territoris de parla catalana.

 

DIALECTES GEOGRÀFICS DE LA LLENGUA CATALANA

 Català oriental:

 1. Rossellonès o català septentrional (Catalunya francesa)
 2. Central (Barcelona, Tarragona, Girona)
 3. Balear (Illes Balears)
 4. Alguerès (L’Alguer)

Català occidental:

 1. Nord-occidental (Lleida i Andorra)
 2. Valencià (País Valencià)

 

Resultat d'imatges de mapa mut dialctes català

 

EXERCICIS

1.          Defineix llengua i dialecte. Creus que són conceptes oposats? El que parlam a les Illes és una llengua, un dialecte o totes dues coses? Raona, amb arguments científics i sense deixar-te dur per prejudicis que t’hagin pogut arribar per vies diverses, la teva resposta.

2.          Quines principals diferències hi ha entre el bloc oriental i el bloc occidental de la llengua catalana?

3.          A quins territoris es parlen els dialectes del bloc oriental?

4.          I els del bloc occidental?

5.          Coneixes qualcú de Lleida o del País Valencià? Quins trets  et criden l’atenció de la seva manera de parlar (fes una relació de les principals diferències que hagis pogut detectar entre la seva manera de parlar i la teva).

6.          T’has fixat també en les petites diferències que hi ha en la manera de parlar de les diferents illes que integren l’arxipèlag balear? Què diries que és allò més característic del parlar mallorquí? I del menorquí? I de l’eivissenc?

7.          Situa al mapa els dialectes de la llengua catalana que acabam d’estudiar. Procura fer-ho sense mirar l’altre mapa i fiant-te de la teva memòria.

Resultat d'imatges de mapa mut dialctes català

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *