Repàs pronoms relatius

Els pronoms relatius són cinc: quatre d’invariables (que, qui, què, on) i un de variable (el qual, la qual…).

 1. QUE (relatiu àton): És el més usat. Sintàcticament, dins l’oració subordinada, pot fer de:
 • Subjecte: El nin que passa pel carrer és germà meu.
 • Complement directe: El nin que vaig veure ahir era esquerrà.
 • Complement circumstancial: Ho farem el dia que vindràs.           

           Els grups EL QUE/ LA QUE/ELS QUE/LES QUE només són correctes quan no poden substituir-se per EL QUAL/LA QUAL/ ELS QUALS/LES QUALS. Ex: El senyor del que et parlen (del qual)/ Les persones en les que confiava (en les quals). En canvi, casos com “Escolta el que et diuen” o “Aquesta frase és semblant a la que hem vist abans”, serien correctes.

 1. QUÈ (relatiu tònic): S’usa quan el relatiu va precedit de preposició i es refereix a coses. El reconeixem perquè podem substituir-lo per EL QUAL/LA QUAL/ELS QUALS/LES QUALS. Ex:     La casa  de què parlam (=de la qual)/La sala en què ens reunim (=en la qual)/ La ploma amb què escric (=amb la qual).
 2. ON (relatiu adverbial): Indica lloc i equival a Preposició + article + qual i també a Preposició + què. Ex: La sala on ens reunim (=en la qual, en què)/ L’obstacle on tots ensopeguen (=en el qual, en què). També pot usar-se sense antecedent. Ex: On no es treballa, hi ha vici.
 3. QUI (relatiu personal): Es refereix sempre a persones i s’usa:

a .Precedit de preposició: La senyora de qui parlaves (=de la qual)/ Les persones en qui confiaves (=en les quals).

 1. A les oracions de relatiu substantives: Qui dia passa, any empeny / Qui ho faci millor guanyarà.
 2. EL QUAL/ LA QUAL/ ELS QUALS/ LES QUALS (relatiu compost): Aquestes formes no s’usen gaire en la llengua col.loquial, però són habituals en la llengua culta. Poden substituir:
 3. Que: Només a les oracions adjectives explicatives. Ex: Els comerciants, que (els quals) se sentien perjudicats, es queixaren.
 4. Què: Sempre. Ex: La casa de què (de la qual) parlam és petita.
 5. Qui: Quan va precedit de preposició. Ex: La senyora de qui (de la qual) parlam és sorda. 
Exercicis
1.  Completa les frases següents amb la forma del relatiu qui o què segons convengui.

1. L’assumpte de_________ parlàvem era molt interessant.

2.   El nin de _________ parlàvem era molt inquiet.

3.   El cotxe amb _________ anàvem era molt vell.

4. La dona de _________ s’ha enamorat és molt intel·ligent.

5.   El llibre a _________ et refereixes, ja l’he llegit.

6.   Aquells amb _________vas dinar ahir, jo els conec. 

2.  Divideix les oracions de relatiu següents en explicatives i especificatives. 

1. En Ferran, que vol ser veterinari, ha entrat a la universitat.

2. Els alumnes que estudien aprovaran.

3. No us escolteu aquest professor, que sempre rondina.

4. El llibre que en Francesc llegia era una novel·la molt bona.

5. L’atracador va fugir amb els diners que havia robat.

6. Els noi amb qui he anat de vacances és danès.

7. Aquell noi, amb qui havia compartit pis, era danès.

3.  Substitueix la forma que pel relatiu compost en els casos en què sigui possible. 

1. La carretera, que tenia molts de revolts, era molt llarga.

2. Li hem amagat les arracades que s’havia llevat.

3. En Josep, que sempre bada per aquí, ha conegut molta gent.

4. Els llocs que varen ocupar eren reservat per a ells.

5. Aquell carrer, que l’Ajuntament havia d’asfaltar, és ple de fang.

6. L’any que va morir el padrí va néixer n’Aina. 

4.  Omple els buits amb els pronoms relatius i les preposicions que corresponguin (si hi ha diverses possibilitats, posa-les totes):

1.   No accepta el meu regal, però sí ______ li ha donat  n’Àngel.

2.   No vull vi d’aquesta marca, sinó ______ ja t’he dit.

3.   No parl d’aquests quadres, sinó ______ vàrem comprar el mes passat.

4.   Ens ha donat un resultat ______ no comptàvem.

5.   M’he barallat amb na Maria, raó ______ no vull visitar-la.

6.   Els discs ______ et parlava els venen en la botiga ______ hi ha a la plaça.

7.   L’autobús ______ viatjava la Marta era nou.

8.   No sé on  ha aparcat  na Marina la bicicleta ______ ve cada dia a l’institut.

9.   Tenc informació del viatge ______ tant ens han parlat.

10. Tenc uns plans ______ et sorprendran.

11. Aquestes flors són més cares que _____ tu has comprat.

12. M’he quedat sense doblers, raó ______ no puc anar al cinema.

13. El tema  _________ parlàvem era molt interessant.

14. En Ferran, __________ vol ser  veterinari, ha entrat a la universitat.

15. Aquesta és la persona __________ t’han parlat.

16. Aquesta és la casa __________ vaig viure durant la meva infantesa.

17. El dia __________ va arribar jo no hi era.

18. El local__________ ens reunirem està de moda.

19. Els alumnes ____ estudien aprovaran.

20. El nin _________ parlàvem és molt inquiet.

21. No escolteu aquest professor, ______ sempre remuga.

22. Hem quedat al bar__________ ens  vàrem trobar ahír  vespre.

23. Hem passat per un poble __________ totes les cases són molt  velles.

24. El llibre _____ en Francesc llegia era una novel·la molt bona.

25. Explica el motiu __________ aquestes paraules no duen accent.

26. El cotxe _________ anàvem era molt vell.

27. La nina __________ em parles la conec molt bé.

28. La vinya __________ hem collit aquest raïm és del padrí  d’en Marc.

29. Hem quedat al bar__________ ens vàrem  trobar ahir a la nit.

30. L’atracador va fugir amb els diners _____ havia robat.

31. L’al·lota  _________ s’ha enamorat és molt intel·ligent.

32. El jove  _______ he anat de vacances és danès.

33. Vàrem iniciar una subscripció el resultat __________ ens va satisfer.

34. La ciutat __________ residia un meu amic era massa gran.

35. Aquell és el turó__________ vàrem berenar l’altre dia.

36. El llibre  _________ et refereixes, ja l’he llegit.

37. N’Eva, __________ vaig sortir l’altre dia, duia un jersei de molts de colors.

38. És un revolt __________ s’han estavellat molts de cotxes.

39. El riu_______ travessa la vall té uns grans salts d’aigua.

40. Això va passar aquell dia ________ningú no era a casa.

41. El cotxe _________has comprat gasta molta benzina.

42. En Pere, ________és molt estudios, va aprovar el curs.

43. Aquest rellotge i _______ jo he comprat són de la mateixa marca.

44. Passàrem pel poble _____ residia el seu pare.

45. Vaig trobar un amic ____________ havia fet el servei militar.

46. Dona’m les eines ___________ ho has fet.

47. M’ha deixat una enciclopèdia _______________ tenc molt bones referències.

48. L’obra _________ parlàveu és de Carles Riba.

49. Era una causa ___________ havien lluitat sempre.

50. L’actriu ________ es refereixen és molt coneguda.

51. La pilota _______ juguen els nins és meva.

52. L’estudiant _________ han donat el premi seu devora na Júlia.

53. És l’única cosa el preu ________ no ha pujat.

54. La marca de tabac  ___________ vares fer referència ja no es troba al mercat.

55. El polític ____________ tots votaven es va retirar del debat.

56. Els alumnes, ________ han arribat tard, no podran fer l’examen.

57. El pis _____  et varen recomanar és massa petit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *