Repàs vocalisme

C. REPÀS VOCALISME
1. Omple els buits dels mots següents amb una  E o una A, segons pertoqui:

Af_itar, r_ncor, tem_, _ixamplar, oculist_, d_vall, _mbaixada, _feminat, ràf_ga, tr_uria, ass_mblea, v_rnís, respl_ndor, av_ntatge, n_ixia, _nyorar, turism_, xocolat_,  j_uria, com_nar,  jav_lina, tr_uré, s_rgent, homicid_, n_tejar, _ixugar, _valuar, t_mptejar, m_ravella, av_ria, respl_ndir, mon_stir, pest_, rev_nja, ass_ssí, S_rdenya,  d_vanter, r_ncorós, f_rem, tr_balladors, n_ixerà, llebr_, j_uria 

     2. Omple els buits dels mots següents amb una  O o una U, segons pertoqui:

C_brir, at_rdiment, s_focat, g_vernador, c_mplir, escrup_lós, s_spirant, t_rmentar, b_fetada, s_born, esc_pinada, s_port, s_rgiment, glob_s, s_frir, m_ntanya, t_rmell, rèt_l, r_bí, s_focar,  desc_bert, s_rgir, capít_l,  cart_lina, emb_tits, av_rriment, r_ssinyol, c_nill, m_ntatge, s_spir, enc_briment, p_drit, m_nicipal, r_manès, p_lir, m_ntar.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *