Les preposicions

 

Les preposicions són mots  invariables (tenen una única forma) que es fan servir per enllaçar una paraula (normalment un verb o un nom) amb el seu complement (que és el que va introduït per la preposició). Per exemple: Jugar a futbol, cançó de bressol…

Classificació de les preposicions: 

 Febles (són monosíl·labs àtons) a, amb, de, en, per, per a.
 Fortes(tenen una sïl·laba tònica) cap (a), contra, des de, entre, fins (a), malgrat, segons, sense, vers, envers, devers. 
 Altres(adverbis, gerundis o participis utilitzats com a preposicions) a causa de, a favor de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de), etc. 

Particularitats sobre les preposicions: 

 1. Les preposicions A, DE, PER i PER A formen amb els articles el/els les contraccions següents: el/als, del/dels,pel/pels i per al /per als. Ex: Vaig al port. Véns del cinema. Aquestes contraccions no es fan, però, quan la paraula següent comença amb un so de vocal: Vaig a l’hort. Vénc de l’autopista.
 2. La preposició des’apostrofa davant vocal. Ex: Ve d’Algaida.El complement directeNO duu preposició  Ex: Acompanyau na Maria amb cotxe.
 3. El complement indirecte sempre porta preposicióa per a . Regala-ho a la teva filla / He comprat això per a ella.
 4. Les preposicions a, amb, de, en se suprimeixen davant la conjunció QUE: Estic esperant ( a ) que arribis. En tenc prou ( amb ) que m’ho prometis. Som conscient ( de ) que estàs cansat. Confii ( en ) que ningú li ho digui. Treballava des ( de ) que tenia dotze anys.

Resultat d'imatges de trabajo infantil

5. Les preposicions fins a i cap a perden la a:

 • Davant la conjunció que. Ex: Insisteix fins que t’escoltin
 • Davant alguns adverbis:allà, aquí, demà. Ex: Anàvem cap allà

6. La preposició EN + infinitiu només és correcta quan té un valor temporal. Ex: En arribar en Joan partirem (=quan arribi en Joan). En altres casos, per tant, és incorrecte usar-la: El menú del dia consisteix  (en ) a menjar dos plats i postres per un preu fixat.

Resultat d'imatges de coulant

7. Les preposicions PER/PER A:

 • La preposició PER s’utilitza per indicar el mitjà o la causa (T’ho enviarem per correu/ No varen poder esquiar pel vent que feia)i també per introduir el complement agent a les oracions passives (El projecte va ser presentat per l’enginyer).
 • La preposició PER A, en canvi, indica la destinació o la finalitat d’un objecte (Han duit un sobre per a na Joana/ Aquesta entrada no és vàlida per a aquest espectacle). Davant infinitiu es pot utilitzar sempre PER.

EXERCICIS

1.    Completa els espais amb la preposició que hi falti (i si no n’hi cal cap, deixa l’espai en blanc): 

 • Tenen interès ……… la publicació d’aquell article.
 • Dóna el disc …….. aquell jove.
 • Confiam …. la teva ajuda.
 • En Lluís va convidar ……..uns amics a sopar.
 • No he vist mai més…..na Maria.
 • El president va saludar ……. l’Auditori.
 • El fill volia abraçar…… la seva mare.
 • Tots ajudaven ……..en Pere en aquell problema .
 • No es van adonar ………la seva presència .
 • La mare cridava…….. la nostra veïna.
 • El públic va aplaudir………. l’artista.
 • El jutge decidí castigar…………… tot el poble.
 • El professor corregeix ……….. aquells alumnes.
 • Es volen dedicar ………. la literatura.
 • T’exposes ……….un canvi d’opinió per part seva.
 • Na Lluïsa va escriure ……. la seva mare.
 • Ho han pagat tot ……. l’encarregat.
 • Acompanya el metge ……casa.
 • Telefona …….. la secretària demà mateix.
 • No serveix ……… segons quines coses.
 • Prefereixen ………Beethoven.
 • Això és important …… la teva carrera.
 • Li han receptat un remei ……. la tos.
 • Saludi ……..la seva esposa de part nostra.
 • Miraré ………veure’l com més aviat millor.
 • En Miquel no s’ha dignat ………. venir a la reunió.
 • Tots varen provar ……….. cobrar a finals de mes.
 • Ja heu telefonat ……na Laura?Resultat d'imatges de telefono antiguo
2.    Ompliu els buits, si cal, amb la preposició A. Tingueu en compte que el CD no duu preposició.

1.     Hem trobat ________ n’Alfons al teatre. 2. Donau la informació ________ la vostra representant. 3. Saludava ________ la infermera pel passadís. 4. Avui hem ajudat ________ les nostres veïnes. 5. Vaig felicitar ________ n’Aina per l’ascens. 6. Telefonaré ________ aquell dentista. 7. Vàreu tenir ________ la vostra sogra a sopar. 8. Hem escoltat ________ la conferenciant amb molta atenció. 9. Vaig veure ________ aquella fiscal sortint de la sala de vistes. 10. Aconsellem això ________ les nostres filles. 11. Coneixeu ________n’Àngela? 12. He de deixar el llibre ________ la meva neboda.

3.Ompliu els buits amb les preposicions a/en/de/amb.

1.     El meu company de feina viu ________ aquell pis. 2. Vaig arribar a l’institut ________ bicicleta. 3. Ahir vaig menjar lluç ________ salsa verda. 4. Va oblidar-se ________ tancar els llums ________ les cel·les. 5. Li varen regalar una camisa ________ quadres. 6. Comptam ________ vosaltres per a la torrada. 7. Han duit unes capses ________ cartó per al trasllat. 8. El seu comiat el varen fer ________ un restaurant ________ la zona. 9. Contribuirem ________ millorar les instal·lacions. 10. Anau ________ compte de no relliscar. 11. Hem comprat un ambientador amb olor ________ espígol. 12. Ens hem acostumat ________ prendre te per berenar. 13. Vàrem estar _________ aquella casa rural tota la setmana. 14. Aquest mes he llegit una novel·la històrica i una ________ policíaca. 15. Farem el curs ________ la sala polivalent. 16. Es va espantar quan va sentir pudor ________ gas. 17. Viatgen ________ Andorra de dilluns a dijous. 18. Tingueu ________ compte que és massa petit per venir a l’excursió. 19. Sovint vaig a dinar ________ els companys de feina. 20. Treballen ________ aquest edifici des del mes d’abril.

4. Ompliu els buits amb les preposicions a/de/per més l’article corresponent. Heu de fer, si cal, la contracció amb l’article.

1.     Demà ________ matí començaran les obres. 2. El Manel ve ________ immobiliària. 3. Avui lliuraran el premi ________ Irene. 4. Es varen perdre ________ bosc cercant bolets. 5. Arribarem ________ una ________ migdia. 6. Aquest matí han arribat ________ aeroport. 7. Passejàveu ________ avinguda ________ Indústria. 8. Els meus cosins viuen ________ Port de Valldemossa. 9. Diumenge dinarem ________ ermita ________ poble. 10. Va penjar el calendari darrere _________ porta. 11. Ja no teníem cap vehicle _________ magatzem. 12. Ens veurem demà _________ migdia. 13. Podem quedar _________ nit per anar _________ concert.14. Arribaran _________ vuit _________ vespre. 15. Acabaran la declaració _________ deu. 16. Els vaig trobar _________ carrer Major. 17. Han de dur un sofà beix _________ sala d’espera. 18. La planta, l’hem comprada _________ terrassa. 19. Abans estiuejàvem _________ delta _________ Ebre. 20. _________ matins sempre volta _________ parc.

Resultat d'imatges de parc

5. Completa cada una de les frases següents amb la combinació de preposició i article que pertoquin:

a) Com que passàvem (per + el) ________ camí vàrem anar (a + el) ________ hort a cercar enciams. b) Vàrem passar (per + la ) ________ autopista per anar (a + el ) ________ aeroport. c) L’amic (de + na) ________ Imma és (de + el) ________ Port Verd. d) Vaig a (ca + en) ________ Ernest (per + el) ________ carrer de dalt. e) A (ca + na) ________ Àngela sempre hi trobes algun (de + els) ________ veïns. f) Va anar de (ca + el) ________ metge (a + el) ________ hospital a peu coix. g) (De + el) hotel (a + el) ________ hivernacle hi ha cinc minuts a peu.

6. Omple els buits de les frases següents amb la preposició que calgui (a, en, de, fins a, fins, cap a, cap, com, com a, sens/sense, amb, etc). Si no en cal cap, posa Ø:

a)     M’has posat ____ ridícul. B) No us quedeu ___ la porta. C) No vull parlar ____ tu. D) ____ aquí hem arribat. E) Ha vingut ____ avió. F) Pensava molt _______ell.

7. Completa aquestes oracions, si cal, amb les preposicions escaients. Si no en cal cap, indica-ho posant el símbol Ø. Potser hauràs de fer contraccions.

 a) Està d’acord _____ que tots hi heu de venir. b) Confia ____ vendre la casa. c) M’ha amenaçat ____ deixar- me fora del projecte. d) Es trobarà _____ que algú li dirà quatre coses. e) Cerques _____ algú? f) Vaig acompanyar ___ el meu marit _____ cal metge, mentre el meu germà duia ____ les nines al parc. g) El coet ens va despertar ____ tots, però no va espantar ____ ningú. h) Cercam ____ l’amiga de la meva mare. i) Vivim ____ una possessió i estiuejam ____ la ciutat. j) Baixarem ____ pis tercer. k) Arribarem ___ una plaça i després entrarem ____ un restaurant. l) Aniré ____ reunió de veïns. m) No et posis el vestit _____ que estiguem a punt de partir. n) Corre ____ aquell fanal i espera ____ que hi arribi jo. o) No rebrem el gènere _____ la setmana que ve. Aleshores, en tindrem ____ el mes de febrer. p) Sortiré _____ les tres. q) Quan arribi a la parada, giri _____ la dreta. r)  Els germans ja seuen _____ taula. s) Ha estat presentat ____ Varsòvia el nou invent. t) Les voluntàries es torben _____ arribar. u) Treball ____ centre, ____ una empresa multinacional.

8. Ompliu els buits amb les preposicions per/per a més l’article corresponent. Feu, si cal, la contracció amb l’article.

1. Va passar __________ sala de reunions abans de marxar. 2. Demanarem més material __________ despatx. 3. Han duit els mobles __________ oficina nova. 4. Heu de fer la redacció _________ proper divendres. 5. Varen deixar un tros de pastís _________ na Margalida.

Resultat d'imatges de tarta frutas

 9.     Corregeix (entre línies) els errors de preposicions de les frases següents :
Tenim molt d’interès en complir els nostres compromisos.

Si es torben en arribar avui, no els esperarem.

Ho comentam  amb l’esperança de que aquesta lamentable situació no es torni a produir.

La proposta concreta consisteix en incorporar el concepte de videoclip a la difusió de les seves activitats.

Aquesta entitat ja fa prou amb oferir aquests avantatges.

Na Mercè s’ha acostumat a que li ho facin tot.

Aquesta colònia fa olor a roses: me la compraré.

Resultat d'imatges de rosa
En cas de que aquesta acció no es dugui a terme, haurem de pensar una solució.
No hi ha manera de que funcioni.

La major part d’usuaris coincideixen en dir que no hi poden establir connexió.

La varen informar de que els problemes de connexió provenien de la companyia telefònica.

Alguns estudiants es queixen de que la cooperativa vengui el programari més car.

Es posa molt d’èmfasi en aconseguir que facin les pràctiques amb eines que hi ha al mercat.

Partim, doncs, de la suposició de que disposen d’uns coneixements mínims.

No vingueu demà pel matí, que no hi trobareu ningú.

Des del seu despatx se sent molta olor a menjar.

Confiava en arribar aviat.

No tardaran gens en venir.

Confio en que no xerraràs més del compte.

Per la nit m’agrada mirar una pel·lícula.

Tenc confiança en guanyar el partit.

Sempre pens en que vindrà el bon temps.

L’oposició insisteix en exigir la reducció de la despesa pública.

 10. Ompliu els buits amb les preposicions adients (a/en/de/amb/per/per a/fins a/cap a). Afegiu-hi, si cal, un article.

 1.     _________ Pasqua us passarem a veure. 2. Agafeu les peces punxants _________ guants. 3. És una pel·lícula apta __________ tots els públics. 4. El despatx fa olor _________ net. 5. Ho haureu de fer _________ molta discreció. 6. _________ sopar menjarem pastís _________ pinya. 7. _________ entrar _________ la sala, el vaig reconèixer. 8. Ho heu d’enviar __________ correu electrònic. 9. Avui hem vingut _________ cotxe. 10. Tenen el judici demà _________ les dotze. 11. No estic gens d’acord _________ el que heu proposat. 12. Abans _________ sortir de casa, va cridar-lo. 13. No ens tornarem a veure _________ setembre. 14. Pensava _________ tots els seus problemes familiars. 15. Si anau _________ esquerra trobareu la catedral. 16. No sabrem els resultats _________ dia 25 de juliol. 17. Dissabte _________ matinada anem _________ aeroport. 18. He de comprar dues ampolles _________ aigua i tres _________ vi. 19. Faig vacances _________ dia 3 _________ 28 _________ agost. 20. No tindran el pis nou _________ mes de gener. 21. Abans tancava l’armari _________ clau. 22. Demà aniran _________ Llucalcari. 23. Aquest any el curs no començarà _________ l’octubre. 24. Dijous es va posar un vestit _________ ratlles. 25. Li agrada molt viatjar _________ moto. 26. Obrim des _________ les nou _________ les dues. 27. Mai vàrem dubtar _________ les teves paraules. 28. Els agrada molt l’orxata ________ gelat de torró. 29. Vivim _________ una població molt petita. 30. No es relacionen ________ la seva família paterna. 31. Aquesta vegada no han pogut arribar _________ la meta. 32. Menjam els llagostins _________ els dits. 33. Pensau _________ tots els consells que us vaig donar. 34. Avui arribaré ________ la matinada. 35. Nosaltres contribuïm _________ la millora del medi ambient. 36. Acostum _________ estudiar tres hores cada dia. 37. Aquella beguda tenia un gust _________ llimona massa fort. 38. No em veig _________ cor _________ donar-li la mala notícia. 39. _________ aquesta platja avui hi ha molts grumers.

Resultat d'imatges de medusa mar

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *