Repàs de conjuncions

 1. Escriu en els punts suspensius si no o bé sinó, d’acord amb les normes.
  • Estudia més, …………………….. suspendràs.
  • No és això exactament el que passa …………………….. que es tracta de més coses.
  • ……………………..ho vols fer, pitjor per a tu.
  • …………………….. ho dius tu , ho diré jo. Cal denunciar-ho; …………………….., això no se solucionarà
  • No han encarregat el projecte a en Lluís ……………………..aen Pere.
  • No sap l’anglès, …………………….. l’italià;
  • Aquella al·lota , no solament treballa ……………………..que també estudia als vespres.

 

 1. Completa les frases següents amb les conjuncions perquè, ja que (o equivalents), doncs, posat que.
 • Potser no es deu trobar bé, ……………………..fa dies que no va a classe.
 • Són les deu tocades! – …………………….. segur que ja farem tard al teatre, ……………………..començava a aquesta  hora.
 • Digues-li que anam a veure una altra agència de viatges ……………………..aquesta és molt cara.
 • Avui és el meu aniversari. -……………………..ho hem de celebrar!
 1. D’acord amb les normes, escriu en els punts suspensius les formes per què, perquè , per a què.
 • M’heu d’explicar ……………………..no vàreu venir a la reunió.
 • ……………………..arribes tan tard? -……………………..s’ha espatllat el metro.
 • Si almenys s’aturàs a pensar uns segons en els motius ……………………..actua així!
 • ……………………..serveix aquest producte? -……………………..la pintura s’assequi més de pressa.
 • No sé……………………..deu servir aquest aparell.
 1. Escriu en els punts suspensius per què, per a què, perquè, doncs, si no, sinó.
  • No se li pot dir res……………………..està molt enfadat. -……………………..què hi farem!
  • No us ho dic ……………………..us espanteu, …………………….. ……………………..actueu amb molta prudència.
  • Em sembla que en Pau no voldrà ajudar-nos ……………………..en ajuda ell, en ajudaràs tu?
  • ……………………..es fa servir aquest producte? -……………………..es dissolguin totes les taques de pintura.
  • La crisi s’agreuja. -……………………..no sé com ens en sortirem.
  • ……………………..es fa el màrtir? – …………………….. li agrada que el planyin.
  • Duien que farà molt fred el cap de setmana. -……………………..més valdrà que no ens moguem de casa.
  • Us ho diu, no ……………………..ho feu ara, …………………….. …………………….. ho feu quan pugueu .
 2. Col·locau com o com a segons convingui. (Com a : en qualitat de / com: igual que, com si fos)
 • S’ajudaven ……………..germans.
 • Tenia els cabells ……… un fil d’or.
 • Hem considerat la proposta de l’advocat ……………………….. acceptable.
 • Francina Armengol, …………… presidenta de la Comunitat Autònoma, ha demanat la col·laboració ciutadana.
 • ………norma general, l’empresa paga el dia 28 de cada mes.
 • ………..germà és perfecte; negociant és un desastre.
 • Consideraven la batlessa …………….. aquella que solucionaria tots els problemes.
 • El jurat lliurarà al guardonat tres-cents euros ………… premi.
 • La camamil·la va bé …………. remei per al mal de panxa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *