Breu història de la llengua catalana

Resultat d'imatges de llengua catalana

Podem parlar de cinc grans períodes en la història de la llengua catalana:

 1. Català preliterari (segles VIII-XII):
 • El llatí vulgar va evolucionant fins a donar lloc a les llengües romàniques.
 • Tot i que es ja es parlava molt abans, no trobam textos escrits en català fins al segle XII.
 • Durant aquest període ja es troben paraules a textos escrits en llatí.

Resultat d'imatges de escritura latina

 1. Català medieval (segles XIII- XV):
 • El català ja és una llengua ben formada (lèxic,morfologia, fonètica…) .
 • S’usa en textos de caràcter instrumental (en l’àmbit jurídic i administratiu) i també literari (Ramon Llull va ser el primer escriptor a fer servir una llengua romànica per parlar de temes científics, filosòfics i teològics. Per això és considerat el creador de la prosa catalana).

Resultat d'imatges de testament catala

 1. Català de la Decadència (segles XVI-XIX):
 • S’extingeix la dinastia comtal de Barcelona al s.XV i és substituïda per dinasties de procedència forana (Trastàmara, Borbó…) que varen anar consolidant un estat centralitzat amb el castellà com a llengua de referència. El punt culminant va ser el Decret de Nova Planta (XVIII) amb la prohibició del català.
 • Època de decadència de la literatura culta en català (els escriptors catalans comencen a escriure majoritàriament en castellà). L’ús oral de la llengua, però, no decau.
 • Es perd el model lingüístic unitari (anarquia ortogràfica).

Resultat d'imatges de felip V

 1. Català de la Renaixença (segles XIX- 1r quart del XX):
 • Recuperació de la llengua catalana en els àmbits cultes.
 • Intent d’acabar amb l’anarquia i establir una normativa. Polèmica a l’hora de triar el nou model (català tradicional/català “que ara es parla”). Destaca la figura de Pompeu Fabra, que elabora un nou model per a la llengua catalana.

Resultat d'imatges de pompeu fabra

 1. Català actual:
 • L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) adopta la normativa (1913), la Gramàtica (1918) i el Diccionari (1932) proposats per Pompeu Fabra.
 • La Guerra Civil espanyola i la dictadura de Franco varen suposar de nou una passa endarrera per a la llengua, que va ser perseguida d’una manera ferotge.
 • Amb el retorn de la democràcia, la Constitució de 1978 va reconèixer la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol i establí que les llengües espanyoles diferents del castellà podien ser oficials d’acord amb els estatuts d’autonomia.
 • A partir d’aquest moment es troba més presència del català a l ‘ensenyament, als mitjans de comunicació i a la vida pública, però encara queda molt per fer.

Resultat d'imatges de institut estudis catalans

 

EXERCICIS
 

1.         Digues el nom de les cinc etapes de la història de la llengua catalana.

2.         Durant l’etapa del català preliterari, els textos ja s’escrivien totalment en català? Explica-ho.

3.         Per què és tan important la figura de Ramon  Llull en el període del català medieval? Quina trascendència té la seva obra?

4.         Quins factors provocaren que la llengua catalana passàs un període de decadència entre els segles XVI i XIX?

5.         Explica el concepte d’anarquia ortogràfica i relaciona’l amb el període de la Decadència.

6.         Quina polèmica sorgeix durant la Renaixença a l’hora d’intentar recuperar els usos formals de la llengua?

7.         Qui va ser Pompeu Fabra?

8.         Quina és la funció de l’Institut d’Estudis Catalans en el procés de recuperació i manteniment de la llengua catalana? Creus que és important la seva funció? Per què?

9.         Què va suposar la dictadura de Franco per a la nostra llengua?

10.      La Constitució de 1978 i els diferents Estatuts d’autonomia varen suposar la normalització completa per a la llengua catalana?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *