La repressió de la llengua catalana

Els dos principals períodes que marquen la repressió de la llengua catalana vénen determinats per dos fets històrics :

  1. La Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta (1716):
  • Amb aquest decret s’imposaren les lleis, les institucions i la llengua castellana.
  • Es prohibí parlar, escriure i ensenyar la llengua catalana. Els infants que parlaven català a l’escola rebien càstigs corporals i difamadors i els mestres eren castigats també amb la pèrdua del seu lloc de treball (eren desplaçats a territoris molt allunyats).
  • Tampoc no es podia fer servir la llengua catalana en l’àmbit judicial, en l’administratiu, en el comercial, en el religiós, en el de l’entreteniment ni en cap altre àmbit que sortís de la més estricta intimitat de cada casa. 

Resultat d'imatges de decret nova planta

  1. La Guerra Civil Espanyola i la dictadura de Franco (1936-1975):
  • Una de les bases de la dictadura franquista era un nacionalisme espanyol, d’arrel castellana, que va dur fins al darrer extrem. Franco pretenia esborrar qualsevol altre tipus de manifestació cultural i lingüística que no fos la seva oficial, la castellana. Aquesta uniformització encaixava en la seva visió política, reduccionista i excloent, de la “unidad de España“.
  • Així, el govern franquista va imposar l’espanyolització en tots els àmbits de la vida oficial i quotidiana. Això va comportar una sistemàtica persecució de la llengua catalana, amb la voluntat de fer-la desaparèixer.
  • Es prohibí utilitzar el català a les escoles, a l’administració (s’amenaçà tots els funcionaris que utilitzassin en català amb la destitució), a l’edició de llibres i revistes, a la retolació dels comerços, als noms dels carrers, als registre civil (a l’hora d’inscriure els nins que naixien), a qualsevol acte públic, a les celebracions religioses, a les fàbriques…

Resultat d'imatges de franco

 

  Si la població catalanoparlant va aconseguir mantenir viva la llengua després de passar dos períodes tan extremadament difícils com els que acabam de comentar és perquè a casa, quan no tenien a sobre els “ulls” d’aquells que controlaven el procés castellanitzador i sancionaven qualsevol desviació de la norma, parlaven amb la família en català, contaven rondalles i cantaven gloses en català als més petits… Aquesta ha estat la gran sort d’una llengua que, d’altra manera, ja hauria estat substituïda de manera definitiva per la castellana.  
TEXTOS
 Lo sexto, se podría prevenir el cuidado de introducir la lengua castellana en aquel país. La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande, y es un señal de la dominación o superioridad de los príncipes o naciones, ya sea porque la dependencia o adulación quieren complacer o lisonjear, afectando otra naturaleza con la semejanza del idioma, o ya sea porque la sujeción obliga con la fuerza. Los efectos que de esta uniformidad se siguen son muy beneficiosos, porque se facilita la comunicación y el comercio, se unen los espíritus divididos o contrarios por los genios y se entienden y obedecen mejor las leyes y órdenes. Pero como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado.

Article IV del Decreto de Nueva Planta
Resultat d'imatges de ley mordaza 

 

EXERCICIS
 1. Quines conseqüencies va tenir per als territoris de parla catalana que el rei Felip de Borbó guanyàs la Guerra de Successió?

2. De quina manera eren castigats els nins catalans si utilitzaven la llengua pròpia a classe? I els mestres?

3. Explica l’afirmació: “Una de les bases de la dictadura franquista era el nacionalisme espanyol”?

4. Quines conseqüències va tenir aquest fet per als catalanoparlants?

5. En quins àmbits era prohibit utilitzar la llengua catalana durant el franquisme?

6. Per què després de dos perídes de persecució tan aferrissada la llengua catalana es manté viva avui dia?

7. De quina manera recomanava Felip V introduir la llengua castellana als territoris de parla catalana? Per què creus que proposava aquesta estratègia?

8. Què creus que vol dir l’expressió “de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado”? 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *