L’apòstrof i les contraccions

Resultat d'imatges de apostrof

Per indicar la supressió de la a o la e àtones en contacte amb una altra vocal, usam un signe gràfic que s’anomena  apòstrof.

La supressió d’aquestes vocals afecta només els articles determinats en la seva forma singular, els articles personals, determinats pronoms febles i la preposició de davant un mot que comenci amb vocal o h muda.

    Imatge relacionada
Categoria gramatical Forma apostrofada Exemples
Article masculí

EL i l’article personal EN

(s’apostrofen sempre davant paraules començades per vocal o per h)

 

l’/n’

 

l’àrbitre, l’home

N’Ernest, n’Heracli

 

Article femení

LA i l’article personal NA

(s’apostrofen davant paraules començades per vocal o per h)

 

l’/n’

(Excepció: no s’apostrofen davant i/u àtones)

l’ombra, l’habitació

n’Aina, n’Helena /

la unió,la història

na Isabel, na Hipòlita

Preposició DE

(s’apostrofa quan va davant una paraula començada per vocal o h)

Excepció: quan el mot comença amb una I consonàtica : de iode

 

 

d’

 

 

sopa d’all

planta d’hivern

Pronoms febles

 

(Tant si van davant com darrere el verb, l’apòstrof ha d’anar al més a la dreta possible de la combinació)

 

m’/’m

t’/’t

s’/’s

l’/’l

n’/’n

’ns

’ls

 

m’agrada/compra’m

t’obliga/dutxa’t

s’estimen/veure’s

l’anim/anima’l

n’agaf/menja’n

veure’ns

explica’ls

Me n’hi vaig, te n’arribaran

Resultat d'imatges de amarse

Quan es troben les preposicions a, de i per i la partícula ca (casa de) amb els articles el, els, en es produeixen les contraccions següents:

     
Contraccions Davant

consonant

Davant

vocal o h muda

 

 

a+el=al

a+els=als

He anat al banc

Tenc picor a una cama

 

 

Explica-ho a l’amic

de+el=del

de+els=dels

Vénc del despatx

Cauen dels arbres

Ha caigut de l’arbre
per+el=pel

per+els=pels

Passeja pel carrer

Caminava pels camps

Camina per l’avinguda
ca+el=cal

ca+els=cals

ca+en=can

Vaig a cal metge

Aniré a cals amics

Han urbanitzat can Rull

Vénc de ca l’esteticista

 

A ca n’Enric es menja bé

Com hem pogut veure en els exemples del quadre, davant una paraula que comenci amb vocal o amb h muda, l’article i la preposició no es contreuen i s’apostrofen o no segons les regles d’apostrofació.

Cal recordar, també, que s’han de fer les contraccions amb les preposicions compostes (excepte quan la paraula següent comenci amb vocal o hac muda):

Cap a:                                 Vaig cap al despatx/ Vaig cap a l’hort

Des de:                              Des del matí que no parla/ Has de cridar des de l ‘hotel 

Fins a:                                 Anirem fins als autobusos/ Voldria arribar fins a l’horitzó

Per a:                                 És una carta per al director/Treballa per a l’home de na Joana

Resultat d'imatges de carta a mano pluma

Casos especials:

  • Posam apòstrof: Davant signes o paraules que es pronuncien amb una vocal inicial: l’1, l’11a filera, l’stop, d’1.000.000.
  • Però no posam apòstrof:
  1. Davant I o U consonàntiques: la iaia, el iode, de iogurt
  2. Quan pot haver-hi confusió: la asimetria, la ira, la anormalitat, la una (per no confondre’s amb la simetria, la lira, la normalitat, l’una)
  3. Davant el nom de les lletres: la o, la efa…

 

Apostrofació de les sigles:

  • Els articles ella i la preposició de s’apostrofen davant les sigles començades en vocal d’acord amb les normes generals:  l’ONU, la UGT (la u és àtona), la Unesco, d’ADN
  • Si les sigles comencen en consonant i es llegeixen lletra per lletra, també apostrofam si el nom de la primera lletra comença en vocal: l’FBI, l’NBA, emissora d’FM…
  • Davant essa líquida, d’acord amb les normes generals, no apostrofam l’article lani la preposició dela SGAE (Societat general d’autors i editors).
EXERCICIS
 

1.            Escriu  la forma de l’article MASCULÍ corresponent als espais en blanc:

 

…….. espinac ……. helicòpter ……ós …… abric …..fred
…….. enemic …… oest …..arròs …… advocat …….. est
 …….. 11 …… hospital ……oncle …… abril …….. tap
…… univers ……institut …… ull …….. costum …….. últim
…… estel …….urbà …… orgull ……ajuntament ……març
….. ajudant ……. oli ……. director ….. ús …… agost
…… intern ……. ocell

Imatge relacionada

 2.            I ara escriu la forma corresponent de l’article determinat o personal davant els noms següents: 

… intel·ligència ……. ull ….. ídol …anormalitat …… hisenda
…… essa …….. ira …… Isabel …… interès …… illa
…….. iaia ……… ungla …… higiene …… unió …… humitat
…….. hivern ……. injecció ….. idea ….. instància ….. ostatge
…….. urna ……… ús …… Irene ……italiana …… única
….. instal·lació …. història ….. erra …infermera …. asimetria
… humiliació …. historiador … humanisme …. hall ….humanitat
 3.            Torna a escriure els grups següents en singular: 

les ungles ………………………….                      els ianquis………………………..

les importàncies ………………..                      els hospitals……………………..

les úlceres …………………………                      les innovacions………………….

els humoristes …………………..                      les intencions ……………………

els iugoslaus …………………….                       les universitats ………………..

les economies …………………..                       les esperances …………………

les ideologies ……………………                       les immoralitats …………………..

els insults …………………………                      els iogurts …………………………

les intrigues ……………………..                      les emes …………………………..

les hipoteques …………………                        les hienes ……………………….

 Resultat d'imatges de hiena

4.            Escriu el , la , l’ , na o n’ davant els mots següents: 

exemple ema una de la nit entrepà
instrument indústria ira ull
hàmster humitat impertinència iogurt
OTAN 11 hiat anormalitat
investigació hiena enveja història
invent any aixeta higiene
unitat aire cassola Immaculada
Irene humor agulla ibèrica
abric opinió idealisme idea
agost Isabel íntima il·luminat
amistat ou ungla humanitat
imatge Aina unça iglú
uniforme ianqui urna ullada
ostra úlcera italiana hospitalització
 5.            Escriu en singular els SN següents: 

les advocades els indis  
les infermeres els himnes  
les interferències les esses  
les ales les herbes  
Els aragonesos les orelles  
les illes els óssos  
les universitàries els anglesos  
les il·lusions les americanes  
Les índies les aigües  
les imatges els anells  
les urgències les habitacions  
les indignades els uniformes  
les emes els ous  
els ordinadors els interessos  
els homes els aprenents  
les històries les ires  
els iogurts els 11  
els acusats els inicis  
els assassins els arbres  
els halls els advocats  
els humoristes les anormalitats  
les oques les alienacions  

Resultat d'imatges de ocas

 

6.            Escriu els antònims de les paraules següents: 

la modèstia la legalitat  
la correcció la potència  
la simetria la normalitat  
la moralitat la capacitat  
la perfecció la credulitat  
la puresa l’adaptació  
la maduresa la reverència  
la constància la comprensió  
l’existència la paciència  
la dignitat l’honestedat  
la reflexió la mortalitat  
 7.            Completa amb de o d’: 

 sopa …… all barri …. Harlem pel·lícula …. intriga
horari …autobusos aigua …. arròs partit … hoquei
sala … espera pa … oli pot … iogurt
festes … Estellencs misteri … Elx professor …. institut
anell … or orxata …. ametla oli …. oliva
carrer … Algaida molí … Ariany mestre …. obres
ampolla …. iode regla … ortografia somriure …. hiena
llibre …. aritmètica

 

Resultat d'imatges de molí marinero ariany

 8.            Escriu l’article , la preposició DE i l’article o la contracció, apostrofrats o no, segons correspongui:

·               Hi ha una plaça vacant …………speaker per a l’estadi del Mallorca; fas comptes presentar-t’hi?

·               S’ha botat un senyal ………. stop i ha tingut un accident.

·                I tu com t’impliques en una brega ……………..skinheads? Amb un braç trencat, oblida’t ……… handbol durant dos mesos!

·               M’agrada molt ……………..sky-line de Nova York: crec que me’l posaré per decorar la meva habitació.

·               La policia relacionava el director ……………..snuff movies amb els crims investigats.

·               Han detingut ………………..hooligan que va agredir el seguidor valencianista.

 Resultat d'imatges de skyline nueva york

 9.            Completa amb els articles i les preposicions, fent o no contracció, que calguin:

·               Vés ……. doblers ….. banc.

·               No posis sucre  ….. iogurt.

·               El preu …. petroli està …… núvols.

·               Regalam la roba usada …… necessitats.

Resultat d'imatges de ropa

·               Les claus …….. pis estan rovellades.

·               …….. estiu, tot el món viu.

·               Pujau …… segon pis?

·               Dormirem …… hotel ……. port.

·               Comenta les notícies ……. diari …… amics.

·               No vagis …… mig …… carrer.

·               Anirem …… institut.

·               Els anuncis  …… diaris són poc cridaners.

·               T’esper……..ombra d’aquell arbre

·               Aquestes tasques corresponen …….. encarregat.
·               Ho he comprat …… meu fill. 

 

10.         Posa la forma de l’article corresponent, fent les contraccions amb les preposicions correspondents:

 

– Vaig ………. camp.                                                          – Vaig ……………. hort.

 

– Duc un regal per …… nen.                                            – Duc un regal per ……. infant.

 

– Anam cap …….. restaurant.                                          – Anam cap …………… hotel.

 

– Això és (de) ………. teu germà.                                      – Això és per …………. oncle.

 

– Venim junts (de)…….. cinema.                                      – Venim junts ……….. estadi.

 

– Abans ……….. temps.                                                        – Abans …………… estiu.

 

– Dóna-li-ho ………… Jordi.                                                – Dóna’ls-ho …………… pares.

 

– És el llibre ………… Irene.                                                 – És el llibre ………….. Antoni

 

– Van ………… núvols.              –                                           – Van …………… espai. 

 

11.         Posa a aquestes sigles l’article que els correspongui:

 

____ ONCE     ____IVA     ____IRPF    ____ONG       ___IVA

 

____ OVNI     ____ETA     ____SIDA   ____ONU       ___OTAN

 

____UEFA     ____ESO     ____FM       ____EMT    ____UNESCO

 

____ FIFA      ____ONG   ____LSD      ____UGT       ____AMPA

 

____UEE        ___EEUU    ____ACB      ___BBC         ____FP

 Resultat d'imatges de acb

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *