Vibrants. Hac.

Consonants vibrants

  1. Completa amb les grafies “r” i “rr” els mots següents:

a__imar, contra__evolució, ultra__oig,   de__apar, a__omangar, contra__estar, semi__egular, supra__enal, de__ocar, to__e, extra__egional, de__ota, a__iscat, multi__adiat, co__ecció,          co__edor, ca__ossa, a__istocràcia, sa__aí , cend__a, co__eu, en__abiat, a__imar, neo__ealisme, contra__eforma, to__ada.

Hac

  1. Escriu hac quan calgui en els buits de les paraules següents:

_em actuat _àbilment  unint-nos al manifest. _an llevat l’_eura de les parets de l’_ermita. Tot_om estava mal_umorat per la pro_ibició. L’_erba creixia a l’_ort d’una forma ex_uberant. _em  viscut en _armonia tot l’_ivern. Sub_astaran els instruments de l’orquestra fil_armònica. Guardava l’_am a l’_ivernacle. L’_orfe menjava _ous i caca_uets. A n’Aina li agrada molt l’_orxata. Treballam pel creixement  _armònic de la _umanitat. Mereixes l’en_orabona per _aver con_ortat els _orfes. Dibuixa un pentàgon i un _exàgon. Té una forma _eptagonal. S’_a ex_aurit la teva novel·la. No _eretarà la _isenda perquè és massa bo_emi. _a sofert una _emorràgia  a causa del cop amb el ve_icle. Hem  vist un men_ir pre_istòric.  Escriu amb co_erència, co_esió i _omogeneïtat. Va ex_alar un sospir  ve_ement.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *