El verb (II)

EL VERB (II)

La funció de nucli del sintagma verbal , que hem dit que recau en el verb, no sempre la desenvolupa una sola paraula. Hi ha diferents casos en què el nucli del sintagma verbal està format per més d’un mot. Així, a part dels temps simples, poden constituir el nucli del sintagma verbal:

Resultat d'imatges de clips colores

 1. Temps compostos: Formats per una forma personal del verb HAVER i el participi del verb que aporta el significat més important. Ex: Hem anat, hauria fet, hagi estudiat…
 2. Temps perifràstics: Formats per una forma personal del verb ANAR i l’infinitiu (o l’infinitiu perfet) del verb que aporta el significat més important. Ex: Va penjar, vàrem haver fet…
 3. Veu passiva: Format per una forma personal del verb SER i el participi del verb que aporta el significat més important. Ex: seran tallades, són presentades… En aquest cas, el subjecte no protagonitza l’acció expressada pel verb sinó que la rep: La torre va ser construïda per Gustave Eiffel.
 4. Perífrasis verbals: Formades per un verb auxiliar, a vegades també per una preposició o locució, i per una forma no personal del verb (generalment l’infinitiu). Són expressions complexes que tenen un significat únic. Segons allò que expressen podem distingir entre:

           a.  Perífrasis d’obligació: l’acció és necessària o convenient.

Haver de + infinitiu: Hem de preparar millor l’examen.

Caldre+ infinitiu: Cal esperar la propera convocatòria.

SÓN INCORRECTES, sempre,  les expressions d’obligació següents:
·         Tenir que … : Tenc que fer una cosa  . Cal dir: He de fer una cosa.
·         Hi ha que … : Hi ha que fer …. Cal dir: Cal fer …, s’ha de fer…
·         Deure + infinitiu: Deus fer-ho com més prest, millor. Cal dir: Has de fer-ho com més prest , millor.

         b.  Perífrasis de probabilitat: és probable (però no segur) que es produeixi l’acció.

Deure + infinitiu: Deu fer una hora que ha acabat la funció teatral.

Resultat d'imatges de teatre

 ÉS INCORRECTE  l’ús del futur o del condicional per expressar probabilitat o possibilitat i també  l’ús d’IGUAL com a adverbi de possibilitat.
·            Seran les dotze :  Deuen ser les dotze.
·            Serien les dotze: Devien se les dotze.
·            Igual era el teu germà: Tal vegada (o potser) era el teu germà.

        c. Perífrasis d’imminència: l’acció es produirà immediatament (o com a mínim és el que es preveu).

Anar + infinitiu: Ara anàvem a partir

Estar a punt de + infinitiu: Està a punt de ploure.

d. Perífrasi d’inici: l’acció comença a produir-se.

Posar-se a + infinitiu: Ara em posaré a escurar.

Començar a + infinitiu: Començava a fer-se fosc.

e. Perífrasi d’anterioritat: l’acció s’ha produït fa un moment.

Acabar de + infinitiu: M’acaben de donar una notícia molt bona.

f. Perífrasis de duració: l’acció s’està produint en aquest moment.

Estar + gerundi: Estic preparant la presentació.

Continuar+gerundi: Continuam lluitant tot i que la vaga s’hagi desconvocat.

Anar+gerundi: Van recollint pinyes mentre passegen pel bosc.

Resultat d'imatges de piñas pino

EXERCICIS

1.       Classifica les formes verbals següents en simples (S), compostes (C) o perifràstiques (P):

Va dominar                     hauràs fet                  comprova                     vares parar

Hagi menjat                    faria                            havíem fet                    duran

Vàreu rompre                 hàgim obert              trobava                          hagués opinat

Respon                             varen donar              tancam                          vaig haver donat

2.       Transforma en veu passiva les oracions següents:

 • El professor va suspendre l’alumne injustament
 • El meu cosí va superar les proves fàcilment
 • En Miquel escolta la ràdio
 • La meva padrina regava les plantes
 • El teu pare va fer el dinar
 • El professor explicarà la lliçó
 • Els dos germans no havien plegat la roba neta

Resultat d'imatges de ropa amontonada

3. Escriu aquestes oracions en veu activa:

·         Tots els assistents seran obsequiats amb un petit regal

………………………………………………………………………………………………………………

·         El comprovant ha estat enviat avui matí per la recepcionista

…………………………………………………………………………………………………………………

·         El projecte ha estat concebut per un grup d’especialistes en la matèria

……………………………………………………………………………………………………………………………

·         El nou centre cívic serà inaugurat dimarts que ve per la regidora

……………………………………………………………………………………………………………………………

·         El Barça serà rebut dissabte amb tots els honors pels seus seguidors

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4.       Assenyala si aquestes oracions tenen valor de probabilitat (P) o d’obligació (O).

 ·         Deuen ser els meus amics aquells que corren per allà.

·         Anit no devia sentir-se gaire bé.

·         Ens ha dit que hem d’anar a visitar el museu.

·         No cal que diguis res.

·         Devien ser les deu i mitja quan telefonà.

·         Havien de fer-ho anit mateix.

·         Caldria treballar amb més afany.

·         El que ve deu ser l’autobús de Petra.

·         Qui ho digué devia ser un indocumentat.

·         Hauria d’haver-hi anat, però no ho pogué fer.

·         Caldrà preveure on anem de vacances

·         Deuen venir aviat, perquè han d’agafar el tren.

Resultat d'imatges de tren vapor campo

5.    Assenyala les perífrasis verbals d’aquestes frases i indica de quin tipus són(obligació, probabilitat, imminència, inici, anterioritat, duració):

1. Has de sortir menys els caps de setmana
2. Justament estàvem parlant de tu
3. N’Andreu deu ser ja a casa
4. Cal ser més puntuals
5. Anava parlant mentre cosia
6. Acaben de tornar del seu viatge al Japó
7. Estava a punt de perdre els nervis
8. Continuava negant la seva culpabilitat
9. No devia tenir molta gana quan va arribar
10. No hauríeu de creure les seves fantasies

6.       Corregeix els següents enunciats, si cal, fixant-te en les perífrasis que contenen.

·         Tenim que defensar la natura.

·         A les eleccions has de votar la llista feminista.

·         Hi ha que canviar de govern.

·         Si no tenc temps d’acabar el treball, igual no em present a l’examen.

·         Si haguessis anat al concert d’ahir, igual t’hauries avorrit.

·         Si aprovam tot el curs al juny, igual partim de vacances a Mallorca.

·         Hi ha que posar-se d’acord.

·         Hi havia que fer-ho.

·         Els vassalls tenien que inclinar-se davant la voluntat del senyor feudal.

·         Seu t’hauràs cansat de tant caminar.

·         Ara ja seran les cinc de la matinada.

·         Qui ha arribat? Seran els estudiants.

·         Seria el renou del vent el que em va despertar.

·         Estic a punt d’entrar al metro i no tindré cobertura.

·         Més val que demanis hora perquè igual véns i no trobes ningú.

·         La comissió va a reunir-se demà.

·         No sé qui ha telefonat. Igual era el teu germà.

·         Tens que treballar de valent si vols que et tornen a contractar.

·         Deuen de tenir molta pressa, perquè semblen molt atrafegats.

·         Hi ha que estudiar tots els pros i els contres i triar la resposta més encertada.

·         Aniran ara mateix a l’oficina.

·         Han tocat a la porta; seran els teus amics.

·         Quan va morir tindria uns vuitanta anys.

·         Tenen que portar la fitxa si volen que es dugui un control.

·         Serien les vuit de la vesprada quan arribàrem a l’hotel.

·         En donar-li la notícia va començar a botar d’alegria.

Resultat d'imatges de saltos alegria

7.       Uneix aquestes frases de manera que contenguin una perífrasi verbal de probabilitat. Exemple: Na Maria té la cara trista. Sembla cansada  =  Maria deu estar cansada perquè té la cara trista.

·       Els carrers estan banyats. Ha plogut

·       Va suspendre. No va estudiar molt

·       Sembla jove. Aparenta uns vint-i-cinc anys

·       Passaven de les cinc i el tren no havia arribat. Segurament s’havia avariat

·       Crec que passava la mitjanit. No se sentia res pel carrer

8.       Corregeix el text següent, fent especial esment als errors de perífrasis que acabam d’estudiar:

 

Qui va trucar a la porta aquella nit infausta? En Joan diu que seria l’Amàlia. L’Amàlia tindrà uns dinous anys, però hi ha que dir que es conserva molt bé; deu admetre’s que els exàmens del primer semestre no l’han envellit gaire. Què la deuria despertar? En Joan diu que seria el soroll del vent, però jo tinc que recordar-vos que aquella nit no en feia gens, de vent. Així, doncs, devem admetre que la pobra noia hauria tingut algun malson. És precís que vagis a la policia; els tens de dir que convé que vinguin immediatament. Haig de dir-los que serien les deu quan va passar tot això. No tindràs por d’anar-hi, oi? Potser et preguntin on eres tu aquella nit. Igual la vas despertar tu, tros d’ase!

Resultat d'imatges de despertador martillo

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *