Orígens de la llengua catalana

 Resultat d'imatges de soldados romanos y escudos

  • La llengua catalana prové del llatí parlat pels romans que es varen instal·lar a la Península Ibèrica entre el segle III aC i el V dC).
  • Amb la caiguda de l’imperi romà al s.V dC, el llatí va anar evolucionant fins a donar lloc a les llengües romàniques (català, castellà, francès…).
  • La major part del vocabulari de la llengua catalana prové del llatí vulgar però el català ha tingut també influència d’altres llengües al llarg de la seva història: de les llengües anteriors a la romanització (substrat: iberobasc, celta…), de les llengües posteriors (superestrat: germànic , àrab…) i també de les llengües amb les quals ha tingut relació de veïnatge al llarg de la seva història (adstrat:occità, castellà…).
  • Es creu que el naixement de la llengua catalana es produeix cap al s. VIII però com a llengua parlada, no escrita. De fet, els primers textos que conservam escrits en llengua catalana daten ja del segle XII-XIII.
  • Aquests textos pertanyen als àmbits jurídic, comercial i religiós, clar exemple que el poble, que necessitava disposar i fer ús habitual d’aquests tipus de documents, ja no devia entendre el llatí.
  • Els primers textos en català que es conserven són:
    1. Un fragment d’una traducció del Forum Iudicum (codi de lleis visigòtiques).
    2. Un fragment de vuit fulls d’un sermó sobre l’evangeli conegut amb el nom d’Homilies d’Organyà i que l’autor comenta en català.
EXERCICIS
 

1.       Quina és la llengua mare del català?

2.       En quin moment la llengua comuna que parlaven els habitants de l’Imperi romà va començar a evolucionar per donar lloc a les anomenades avui llengües romàniques?

3.       Quines altres llengües han influït en el procés de formació de la llengua catalana?

4.       De quin segle daten els primers textos escrits que es conserven en llengua catalana? El català oral s’inicia a la mateixa època o és anterior?

5.       Digues el nom d’aquests primers textos i explica quina temàtiva tracten.

Resultat d'imatges de homilies d'organyà

                                                          Homilies d’Organyà

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *