Les preposicions

 

Les preposicions són mots  invariables (tenen una única forma) que es fan servir per enllaçar una paraula (normalment un verb o un nom) amb el seu complement (que és el que va introduït per la preposició). Per exemple: Jugar a futbol, cançó de bressol…

Classificació de les preposicions: 

 Febles (són monosíl·labs àtons) a, amb, de, en, per, per a.
 Fortes(tenen una sïl·laba tònica) cap (a), contra, des de, entre, fins (a), malgrat, segons, sense, vers, envers, devers. 
 Altres(adverbis, gerundis o participis utilitzats com a preposicions) a causa de, a favor de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de), etc. 

Particularitats sobre les preposicions: 

 1. Les preposicions A, DE, PER i PER A formen amb els articles el/els les contraccions següents: el/als, del/dels,pel/pels i per al /per als. Ex: Vaig al port. Véns del cinema. Aquestes contraccions no es fan, però, quan la paraula següent comença amb un so de vocal: Vaig a l’hort. Vénc de l’autopista.
 2. La preposició des’apostrofa davant vocal. Ex: Ve d’Algaida.El complement directeNO duu preposició  Ex: Acompanyau na Maria amb cotxe.
 3. El complement indirecte sempre porta preposicióa per a . Regala-ho a la teva filla / He comprat això per a ella.
 4. Les preposicions a, amb, de, en se suprimeixen davant la conjunció QUE: Estic esperant ( a ) que arribis. En tenc prou ( amb ) que m’ho prometis. Som conscient ( de ) que estàs cansat. Confii ( en ) que ningú li ho digui. Treballava des ( de ) que tenia dotze anys.

Resultat d'imatges de trabajo infantil

5. Les preposicions fins a i cap a perden la a:

 • Davant la conjunció que. Ex: Insisteix fins que t’escoltin
 • Davant alguns adverbis:allà, aquí, demà. Ex: Anàvem cap allà

6. La preposició EN + infinitiu només és correcta quan té un valor temporal. Ex: En arribar en Joan partirem (=quan arribi en Joan). En altres casos, per tant, és incorrecte usar-la: El menú del dia consisteix  (en ) a menjar dos plats i postres per un preu fixat.

Resultat d'imatges de coulant

7. Les preposicions PER/PER A:

 • La preposició PER s’utilitza per indicar el mitjà o la causa (T’ho enviarem per correu/ No varen poder esquiar pel vent que feia)i també per introduir el complement agent a les oracions passives (El projecte va ser presentat per l’enginyer).
 • La preposició PER A, en canvi, indica la destinació o la finalitat d’un objecte (Han duit un sobre per a na Joana/ Aquesta entrada no és vàlida per a aquest espectacle). Davant infinitiu es pot utilitzar sempre PER.

EXERCICIS

1.    Completa els espais amb la preposició que hi falti (i si no n’hi cal cap, deixa l’espai en blanc): 

 • Tenen interès ……… la publicació d’aquell article.
 • Dóna el disc …….. aquell jove.
 • Confiam …. la teva ajuda.
 • En Lluís va convidar ……..uns amics a sopar.
 • No he vist mai més…..na Maria.
 • El president va saludar ……. l’Auditori.
 • El fill volia abraçar…… la seva mare.
 • Tots ajudaven ……..en Pere en aquell problema .
 • No es van adonar ………la seva presència .
 • La mare cridava…….. la nostra veïna.
 • El públic va aplaudir………. l’artista.
 • El jutge decidí castigar…………… tot el poble.
 • El professor corregeix ……….. aquells alumnes.
 • Es volen dedicar ………. la literatura.
 • T’exposes ……….un canvi d’opinió per part seva.
 • Na Lluïsa va escriure ……. la seva mare.
 • Ho han pagat tot ……. l’encarregat.
 • Acompanya el metge ……casa.
 • Telefona …….. la secretària demà mateix.
 • No serveix ……… segons quines coses.
 • Prefereixen ………Beethoven.
 • Això és important …… la teva carrera.
 • Li han receptat un remei ……. la tos.
 • Saludi ……..la seva esposa de part nostra.
 • Miraré ………veure’l com més aviat millor.
 • En Miquel no s’ha dignat ………. venir a la reunió.
 • Tots varen provar ……….. cobrar a finals de mes.
 • Ja heu telefonat ……na Laura?Resultat d'imatges de telefono antiguo
2.    Ompliu els buits, si cal, amb la preposició A. Tingueu en compte que el CD no duu preposició.

1.     Hem trobat ________ n’Alfons al teatre. 2. Donau la informació ________ la vostra representant. 3. Saludava ________ la infermera pel passadís. 4. Avui hem ajudat ________ les nostres veïnes. 5. Vaig felicitar ________ n’Aina per l’ascens. 6. Telefonaré ________ aquell dentista. 7. Vàreu tenir ________ la vostra sogra a sopar. 8. Hem escoltat ________ la conferenciant amb molta atenció. 9. Vaig veure ________ aquella fiscal sortint de la sala de vistes. 10. Aconsellem això ________ les nostres filles. 11. Coneixeu ________n’Àngela? 12. He de deixar el llibre ________ la meva neboda.

3.Ompliu els buits amb les preposicions a/en/de/amb.

1.     El meu company de feina viu ________ aquell pis. 2. Vaig arribar a l’institut ________ bicicleta. 3. Ahir vaig menjar lluç ________ salsa verda. 4. Va oblidar-se ________ tancar els llums ________ les cel·les. 5. Li varen regalar una camisa ________ quadres. 6. Comptam ________ vosaltres per a la torrada. 7. Han duit unes capses ________ cartó per al trasllat. 8. El seu comiat el varen fer ________ un restaurant ________ la zona. 9. Contribuirem ________ millorar les instal·lacions. 10. Anau ________ compte de no relliscar. 11. Hem comprat un ambientador amb olor ________ espígol. 12. Ens hem acostumat ________ prendre te per berenar. 13. Vàrem estar _________ aquella casa rural tota la setmana. 14. Aquest mes he llegit una novel·la històrica i una ________ policíaca. 15. Farem el curs ________ la sala polivalent. 16. Es va espantar quan va sentir pudor ________ gas. 17. Viatgen ________ Andorra de dilluns a dijous. 18. Tingueu ________ compte que és massa petit per venir a l’excursió. 19. Sovint vaig a dinar ________ els companys de feina. 20. Treballen ________ aquest edifici des del mes d’abril.

4. Ompliu els buits amb les preposicions a/de/per més l’article corresponent. Heu de fer, si cal, la contracció amb l’article.

1.     Demà ________ matí començaran les obres. 2. El Manel ve ________ immobiliària. 3. Avui lliuraran el premi ________ Irene. 4. Es varen perdre ________ bosc cercant bolets. 5. Arribarem ________ una ________ migdia. 6. Aquest matí han arribat ________ aeroport. 7. Passejàveu ________ avinguda ________ Indústria. 8. Els meus cosins viuen ________ Port de Valldemossa. 9. Diumenge dinarem ________ ermita ________ poble. 10. Va penjar el calendari darrere _________ porta. 11. Ja no teníem cap vehicle _________ magatzem. 12. Ens veurem demà _________ migdia. 13. Podem quedar _________ nit per anar _________ concert.14. Arribaran _________ vuit _________ vespre. 15. Acabaran la declaració _________ deu. 16. Els vaig trobar _________ carrer Major. 17. Han de dur un sofà beix _________ sala d’espera. 18. La planta, l’hem comprada _________ terrassa. 19. Abans estiuejàvem _________ delta _________ Ebre. 20. _________ matins sempre volta _________ parc.

Resultat d'imatges de parc

5. Completa cada una de les frases següents amb la combinació de preposició i article que pertoquin:

a) Com que passàvem (per + el) ________ camí vàrem anar (a + el) ________ hort a cercar enciams. b) Vàrem passar (per + la ) ________ autopista per anar (a + el ) ________ aeroport. c) L’amic (de + na) ________ Imma és (de + el) ________ Port Verd. d) Vaig a (ca + en) ________ Ernest (per + el) ________ carrer de dalt. e) A (ca + na) ________ Àngela sempre hi trobes algun (de + els) ________ veïns. f) Va anar de (ca + el) ________ metge (a + el) ________ hospital a peu coix. g) (De + el) hotel (a + el) ________ hivernacle hi ha cinc minuts a peu.

6. Omple els buits de les frases següents amb la preposició que calgui (a, en, de, fins a, fins, cap a, cap, com, com a, sens/sense, amb, etc). Si no en cal cap, posa Ø:

a)     M’has posat ____ ridícul. B) No us quedeu ___ la porta. C) No vull parlar ____ tu. D) ____ aquí hem arribat. E) Ha vingut ____ avió. F) Pensava molt _______ell.

7. Completa aquestes oracions, si cal, amb les preposicions escaients. Si no en cal cap, indica-ho posant el símbol Ø. Potser hauràs de fer contraccions.

 a) Està d’acord _____ que tots hi heu de venir. b) Confia ____ vendre la casa. c) M’ha amenaçat ____ deixar- me fora del projecte. d) Es trobarà _____ que algú li dirà quatre coses. e) Cerques _____ algú? f) Vaig acompanyar ___ el meu marit _____ cal metge, mentre el meu germà duia ____ les nines al parc. g) El coet ens va despertar ____ tots, però no va espantar ____ ningú. h) Cercam ____ l’amiga de la meva mare. i) Vivim ____ una possessió i estiuejam ____ la ciutat. j) Baixarem ____ pis tercer. k) Arribarem ___ una plaça i després entrarem ____ un restaurant. l) Aniré ____ reunió de veïns. m) No et posis el vestit _____ que estiguem a punt de partir. n) Corre ____ aquell fanal i espera ____ que hi arribi jo. o) No rebrem el gènere _____ la setmana que ve. Aleshores, en tindrem ____ el mes de febrer. p) Sortiré _____ les tres. q) Quan arribi a la parada, giri _____ la dreta. r)  Els germans ja seuen _____ taula. s) Ha estat presentat ____ Varsòvia el nou invent. t) Les voluntàries es torben _____ arribar. u) Treball ____ centre, ____ una empresa multinacional.

8. Ompliu els buits amb les preposicions per/per a més l’article corresponent. Feu, si cal, la contracció amb l’article.

1. Va passar __________ sala de reunions abans de marxar. 2. Demanarem més material __________ despatx. 3. Han duit els mobles __________ oficina nova. 4. Heu de fer la redacció _________ proper divendres. 5. Varen deixar un tros de pastís _________ na Margalida.

Resultat d'imatges de tarta frutas

 9.     Corregeix (entre línies) els errors de preposicions de les frases següents :
Tenim molt d’interès en complir els nostres compromisos.

Si es torben en arribar avui, no els esperarem.

Ho comentam  amb l’esperança de que aquesta lamentable situació no es torni a produir.

La proposta concreta consisteix en incorporar el concepte de videoclip a la difusió de les seves activitats.

Aquesta entitat ja fa prou amb oferir aquests avantatges.

Na Mercè s’ha acostumat a que li ho facin tot.

Aquesta colònia fa olor a roses: me la compraré.

Resultat d'imatges de rosa
En cas de que aquesta acció no es dugui a terme, haurem de pensar una solució.
No hi ha manera de que funcioni.

La major part d’usuaris coincideixen en dir que no hi poden establir connexió.

La varen informar de que els problemes de connexió provenien de la companyia telefònica.

Alguns estudiants es queixen de que la cooperativa vengui el programari més car.

Es posa molt d’èmfasi en aconseguir que facin les pràctiques amb eines que hi ha al mercat.

Partim, doncs, de la suposició de que disposen d’uns coneixements mínims.

No vingueu demà pel matí, que no hi trobareu ningú.

Des del seu despatx se sent molta olor a menjar.

Confiava en arribar aviat.

No tardaran gens en venir.

Confio en que no xerraràs més del compte.

Per la nit m’agrada mirar una pel·lícula.

Tenc confiança en guanyar el partit.

Sempre pens en que vindrà el bon temps.

L’oposició insisteix en exigir la reducció de la despesa pública.

 10. Ompliu els buits amb les preposicions adients (a/en/de/amb/per/per a/fins a/cap a). Afegiu-hi, si cal, un article.

 1.     _________ Pasqua us passarem a veure. 2. Agafeu les peces punxants _________ guants. 3. És una pel·lícula apta __________ tots els públics. 4. El despatx fa olor _________ net. 5. Ho haureu de fer _________ molta discreció. 6. _________ sopar menjarem pastís _________ pinya. 7. _________ entrar _________ la sala, el vaig reconèixer. 8. Ho heu d’enviar __________ correu electrònic. 9. Avui hem vingut _________ cotxe. 10. Tenen el judici demà _________ les dotze. 11. No estic gens d’acord _________ el que heu proposat. 12. Abans _________ sortir de casa, va cridar-lo. 13. No ens tornarem a veure _________ setembre. 14. Pensava _________ tots els seus problemes familiars. 15. Si anau _________ esquerra trobareu la catedral. 16. No sabrem els resultats _________ dia 25 de juliol. 17. Dissabte _________ matinada anem _________ aeroport. 18. He de comprar dues ampolles _________ aigua i tres _________ vi. 19. Faig vacances _________ dia 3 _________ 28 _________ agost. 20. No tindran el pis nou _________ mes de gener. 21. Abans tancava l’armari _________ clau. 22. Demà aniran _________ Llucalcari. 23. Aquest any el curs no començarà _________ l’octubre. 24. Dijous es va posar un vestit _________ ratlles. 25. Li agrada molt viatjar _________ moto. 26. Obrim des _________ les nou _________ les dues. 27. Mai vàrem dubtar _________ les teves paraules. 28. Els agrada molt l’orxata ________ gelat de torró. 29. Vivim _________ una població molt petita. 30. No es relacionen ________ la seva família paterna. 31. Aquesta vegada no han pogut arribar _________ la meta. 32. Menjam els llagostins _________ els dits. 33. Pensau _________ tots els consells que us vaig donar. 34. Avui arribaré ________ la matinada. 35. Nosaltres contribuïm _________ la millora del medi ambient. 36. Acostum _________ estudiar tres hores cada dia. 37. Aquella beguda tenia un gust _________ llimona massa fort. 38. No em veig _________ cor _________ donar-li la mala notícia. 39. _________ aquesta platja avui hi ha molts grumers.

Resultat d'imatges de medusa mar

 

 

Bellesa i moda

Resultat d'imatges de labios rosa flores

afaitar

Fulleta d’afaitar barba Cabell blanc bigot
tint Eixugador de cabells esprai fixador/gomina condicionador
agulla de ganxo tenyir humitejar Loció capil·lar marcar
reflexos aclarir allisar arrissar cardar
desembullar trunyella coa de cavall recollit clenxa
reflexos permanent navalla/raor pinta postís
raspall Rul·lo suavitzant tisores xampú
ble caspa monyo perruca rínxol
descolorir polseres mirall perruqueria planxa
cosmètic coloret crema hidratant crema netejadora desmaquillador
esmalt d’ungles llapis d’ulls llapis de celles llima manicura
pedicura maquillatge mascareta ombra d’ulls perfilador de llavis
pestanya postissa pintallavis pólvores Potes de gall rímel
tallaungles pinça pinzell píling neteja de cutis
bronzejador colònia perfum xampú tatuatge
depilació fotodepilació massatge corporal mesoteràpia tisores
pírcing tisores arracada collar

anell

Resultat d'imatges de peinado

El Dolce Stil Nuovo i Ausiàs March

 

Dolce stil nuovo

·              Moviment renovador que sorgeix a Itàlia a finals del segle XIII com a superació de la tradició trobadoresca.

·              Els poetes que l’integren cerquen l’autenticitat i la sinceritat a l’hora de parlar del sentiment amorós.

·              Contemplen la dama com un ésser superior, ple de virtuts (dona angelicata) i l’estimen espiritualment, des de la distància.

 

AUSIÀS MARCH (1400-1459)

Resultat d'imatges de ausias march

 • Cavaller valencià que participà en diverses campanyes militars amb el rei Alfons el Magnànim. Es casà dues vegades però no tingué fills dels seus matrimonis.
 • Primer escriptor que fa servir el català per a la poesia.
 • Semblances i diferències amb els trobadors:  Es vol distanciar de la seva manera de fer poesia  ( escriu en català, cerca l’autenticitat del dolce stil nuovo) però encara fa servir senyals i alguns referents de l’amor cortès (com el concepte de vassallatge).
 • Diferències i semblances amb el dolce stil nuovo:  Aspira a una relació espiritual amb la seva estimada però cau constantment en l’amor físic i, a més,  les dones de què parla són humanes, amb qualitats i defectes, i el duen al pecat.
 • Característiques de la seva poesia:     

 

1.             Es conserven 128 poemes seus( més de deu mil versos), on parla sobretot de la passió i l’angoixa que li provoca el sentiment amorós.

2.             Teoria amorosa:

 • Ell es considera el més gran amador. Ningú no és capaç d’estimar com ell i per això les seves relacions amoroses sempre són desiguals i aquesta desigualtat li provoca una profunda tristor que li fa desitjar la mort.
 • La seva enamorada és indigna del seu amor perquè és incapaç d’estimar de veres per la seva escassetat d’enteniment. Aquest fet el durà al desengany.
 • Tot i que aspira a l’amor espiritual sempre acaba caient en l’amor físic i aquest fet també el fa patir.
 • El seu amor és tan gran que les paraules no són suficients per manifestar-lo.

 

3.             Classificació de la seva obra:

 • Cants d’amor, on fa servir senyals com Plena de seny, Llir entre cards
 • Cants de mort, adreçats a la seva segona dona.
 • Cants morals, on parla dels seus sentiments i les seves contradiccions.
 • Cant espiritual, adreçat a Déu.

4.          Llengua i estil:

1.    Fa servir un lèxic treballat i precís i una sintaxi força complicada que dificulta, a vegades, la comprensió del poema.

2.    Els principals recursos que utilitza són: l’antítesi, la personificació, la comparació i la metàfora.

3.    Escriu amb estrofes de vuit versos decasíl·labs amb cesura (4+6) amb  una tornada final de quatre versos que, en el cas de la poesia amorosa, inclouen el senyal de la dama.

 

TEXTOS
(Versions actualitzades)

Resultat d'imatges de dama medieval

Així com aquell que desitja menjar

per apagar la seva fam extrema

i veu dos fruits en una bella branca,

i el seu desig anhela igualment tots dos,

no satisfarà el desig fins que hagi elegit una part

de manera que es decanti envers un fruit;

així em passa a mi, estimant dues dones,

però trio per tenir la vida d’amor.

Així com la mar es plany violentament i crida

quan dos vents forts la baten a la vegada,

un de llevant i l’altre de ponent,

i tant dura fins que un vent ha abandonat

la seva gran força davant del més poderós,

igualment dos desitjos forts han combatut el meu pensament,

però la voluntat s’inclina a seguir-ne un.

Jo us el faig públic: estimar-vos honestament.

 

 

Jo temo la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és
anul·lat, però jo no crec que el meu voler pugui ser vençut per tal
separació. Em fa por el vostre poc voler, que, en morir jo, no
m’oblidi: aquest sol pensament em treu el delit del món perquè,
vivint nosaltres, no crec que pugui succeir.

[Que] després de la meva mort, perdeu la capacitat d’estimar, i
[que] sigui tota convertida en ira! I jo, forçat a partir d’aquest
món, el meu mal serà només no veure-us. Oh Déu! Per què no hi
ha límit en amor, car prop d’aquell jo em trobaria tot sol? Sabria
en quina mesura em vol el vostre voler, [i] podria témer o confiar
en l’esdevenidor.

Jo sóc el més extrem amador, després d’aquell a qui Déu pren la
vida: com que sóc viu, el meu cor no mostra tant de dolor com la
mort per la seva extrema dolor. Resultat d'imatges de amor muerte

 

 

EXERCICIS
 

1.    Quins canvis va suposar el Dolce Stil Nuevo respecte de l’estil poètic dels trobadors?

2.    Creus que la poesia d’Ausiàs March s’acosta més a la dels trobadors o a la dels poetes del Dolce Stil Nuovo? Raona la teva resposta.

3.    Explica el concepte de l’amor i l’enamorada en l’obra d’Ausiàs March.

4.    La dona de la qual parla Ausiàs és com la dona angelicata dels italians? Justifica la resposta.

5.    Com es classifica l’obra d’Ausiàs March? Aquesta classificació parteix de la temàtica que tracten els diferents poemes o d’aspectes més de tipus formal.?

6.    Et sembla complicat avui dia comprendre la poesia d’Ausiàs? En cas que la teva resposta sigui positiva, d’on creus que prové aquesta dificultat?

7.    Quin és el tema central del primer poema que has llegit? En qui estat dedueixes, després d’haver-lo llegit, que es troba el poeta? Explica-ho amb detall.

8.    Quins conceptes sobre l’amor i els enamorats que hem tractat a la part teòrica del tema es veuen reflectits en el segon poema? Posa’n exemples.

Resultat d'imatges de llave medieval

 

Registres

 • Els registres lingüístics són les diferents varietats de la llengua que el parlant tria en funció dels contextos o de les situacions diferents en què es troba.
 • Segons condicionants com eltema, la intenció, la relació entre emissor i receptor o el canal, utilitzarem registres més o menys formals.
 • Els registres cultes o formals són propis de textos literaris, periodístics, jurídics i administratius, científics i tècnics. En canvi, els registres informals s’utilitzen en àmbits més col·loquials, amb la família i els amics.
 • Els registres formals són:
 1. Cientificotècnic:El  trobam als manuals o a les revistes científiques o a publicacions de caràcter més especialitzat en una àrea concreta. Només acostumen a entendre’l els experts en la matèria.
 2. Literari:El trobam als llibres de poesia, novel·la… Es caracteritza per un enriquiment del llenguatge (amb adjectius, comparacions, descripcions…).
 3. Estàndard: Fa la funció unificadora de la llengua. En parlarem a la unitat següent.
 • Els registres informals són:
 1. Col·loquial: És el que usam amb familiars i amics. És sobretot transmès de manera oral i espontània. Fa ús dels refranys i expressions de tipus popular.
 2. Vulgar:L’usen normalment persones amb poca formació. Utilitzen moltes paraulotes( relacionades sobretot amb temes com el  sexe, la religió, les funcions fisiològiques…) i també refranys i frases fetes.
 • Els registres formals han de seguir la normativa gramatical de la llengua, mentre que això no sempre es produeix en els registres informals.

Resultat d'imatges de padre de familia

EXERCICIS

 1.     Defineix el concepte de registre.

2.     Quins factors influeixen a l’hora d’utilitzar un o altre registre?

3.     En quins àmbits són utilitzats els registres formals? I els informals?

4.     Digues el nom dels tres registres formals.

5.     Què distingeix el registre col·loquial del vulgar?

6.     Digues a quin registre pertanyen aquests textos i justifica-ho:

Dissabte passat vam mirar unes pel·lis a casa. Després en Jordi em va dir que tenia ganes d’anar a fer uns cubates, d’anar a fer una mica el txorra. Jo l’endemà havia de currar, però vaig pensar que era millor no posar-me borde amb ell, perquè sempre diu que m’escaquejo cada vegada que ell vol sortir. Li vaig dir que no em volia gastar una pasta i em va dir que no, que aniríem a un bareto cutre que tenien els cubates a 3 euros. Estava molt ratllat però vam sortir.

Resultat d'imatges de cubata

*******

L’advocada Joana Sansó Riera, en representació del denunciant, Pere Sureda Pasqual, ha interposat, dins el termini establert i en la forma escaient, un recurs d’apel·lació contra la Sentència de data 3 d’abril de 2002, dictada en aquest procediment. Tinc per presentat el recurs i l’admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actuacions. D’acord amb l’article 787.3 de la Llei d’enjudiciament criminal, lliureu una còpia del recurs al fiscal i a les parts personades, perquè en el termini de deu dies al·leguin per escrit el que considerin convenient i presentin els documents que justifiquen les seves pretensions. Un cop transcorregut el termini, trameteu les actuacions originals a l’Audiència Provincial de Barcelona a fi que resolgui el recurs.

Resultat d'imatges de juez

*******

A Mallorca, durant la Guerra Civil

Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retallen les meves muntanyes.
Allí les pedres invoquen sempre
la pluja difícil, la pluja blava
que ve de tu, cadena clara,
serra, plaer, claror meva!
Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls
i que em fa tremolar quan et recordo!
Ara els jardins hi són com músiques
i em torben, em fatiguen com en un tedi lent.
El cor de la tardor ja s’hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
I les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de setembre
i boires entintades de capvespre.

Tota la meva vida es lliga a tu,
com en la nit les flames a la fosca.

(Bartomeu Rosselló-Pòrcel)

Resultat d'imatges de rosselló porcel

*******

El diagnòstic de la mononucleosi infecciosa (malaltia de la besada) es  realitza pel quadre clínic i per les alteracions a la sang: augment de leucòcits (cèl·lules blanques) essent típics la limfocitosi  i el predomini de limfòcits atípics. Hi ha una elevació moderada de transaminases en el 50% dels pacients.

També s’ utilitzen els estudis serològics que demostren la presència d’ uns anticossos (anticossos heteròfils) i l’ estudi d’ anticossos específics per al virus de l  ‘Epstein-Barr (VEB).

Aquests estudis ajuden a diferenciar aquesta malalatia d’altres que poden cursar amb una clínica similar, causades por altres agents como: citomegalovirus, toxoplasma gondii, virus de l’ hepatitis, virus de la sida, etc.

Resultat d'imatges de mononucleosis

L’habilitació i la metonímia

L’HABILITACIÓ

És la modificació del significat d’una paraula a causa d’un canvi de categoria gramatical: el verb berenar (Ahir vàrem berenar ben tard), per exemple, es converteix en el substantiu berenar (el berenar d’avui no m’ha agradat gaire). Les paraules que han sofert aquest procés s’anomenen habilitades.   Aquest canvi es produeix sense que la forma del mot canviï: berenar (V)- el berenar (N).

Les habilitacions es poden produir entre categories gramaticals diferents, tot i que les més corrents són les següents:

 • De nom a adjectiu: color rosa o taronja, l’ase o la bleda (És tan ase com son pare i tan bleda com sa mare))…
 • D’adjectiu a nom: L’intel·lectual, una manacorina, un diari, una rentadora, un impermeable, el bo/dolent de la pel·lícula…
 • De verb a nom: La cantant, el dinar i el sopar, l’amant, el caminant, un batut, una trobada, el comprovant…
 • De verb a adjectiu: patates fregides, llibre estripat, muntanya nevada, cafè mòlt.
 • De nom propi a nom comú: un binissalem, un miró, un frankfurt, unes xiruques, un túrmix, uns texans, un martini…

LA METONÍMIA

 La metonímia consisteix a designar una cosa amb el nom d’una altra amb la qual té relació. Aquesta relació pot ser de diferents tipus:

 • El continent pel contingut: Es va beure una botella de vi.
 • La part pel tot: Treu el cul d’aquí.
 • La tècnica o l’instrument pel producte: Vaig comprar tres aquarel·les.
 • L’autor per l’obra: Han robat tres Picassos de la galeria.
 • El nom de l’objecte per la proximitat: Duia el coll de la camisa molt brut.
 • El nom per l’origen del producte: Amb el marisc m’agrada beure un penedès blanc ben fresc.
 • L’objecte per la persona: És un dels millors bisturís de la comarca.

Imatge relacionada

EXERCICIS

1.         Indica la categoria gramatical dels mots en cursiva.

 • Tela impermeable
 • Agafa l’impermeable
 • Estic aprenent anglès
 • L’aprenent s’ha posat malalt
 • Estic en contra de l’energia nuclear
 • Sempre em porta la contra
 • Canto perquè estic content
 • No em preguntis el perquè.
 • He rebut una carta urgent.
 • Signa el rebut. 

2.         Subratlla en aquestes oracions les paraules habilitades i indica quin canvi de categoria gramatical ha sofert:

 • Contemplau el blau del cel.
 • El no de la meva mare és definitiu: no hi has res a fer.
 • Ha estat el tercer de la seva categoria.
 • El meu germà ha cremat el rostit.
 • Hem de pensar amb il·lusió en el després.
 • Va anar a un sopar de gala.
 • Els anglesos condueixen per l’esquerra.
 • Una treballadora va patir un accident a la incineradora.
 • El meu pare és viatjant de comerç.
 • Explica’m el perquè de la decisió que has pres.
 • El preu del combustible ha pujat molt.

Resultat d'imatges de gasolina

3.         Descobreix la paraula habilitada de cada una de les frases següents:

 •  Per anar a l’Ajuntament  has d’agafar el set

__________ habilitat com a ___________

 • Jo em prendre un suís

__________ habilitat com a ___________

 • Tenc un blau a la cuixa

__________ habilitat com a ___________

 • El corrent del riu és massa fort

__________ habilitat com a ___________

4.         Escriu dues oracions amb cada una d’aquestes paraules, usant-les  amb categories gramaticals diferents.

 

 • Turquesa………………………………………………………………………………………………………
 • Innocent……………………………………………………………………………………………………….
 • Dictat…………………………………………………………………………………………………………..
 • Berenar………………………………………………………………………………………………………..
 • Tramesa……………………………………………………………………………………………………….
 • Rostit…………………………………………………………………………………………………………..
 • Menjar…………………………………………………………………………………………………………
 • Volant………………………………………………………………………………………………………….
 • Vista…………………………………………………………………………………………………………….
 • Batut……………………………………………………………………………………………………………
 • anglesa…………………………………………………………………………………………………………
 • passat…………………………………………………………………………………………………………..
 • Ignorant………………………………………………………………………………………………………
 • taronja…………………………………………………………………………………………………………
 • bleda……………………………………………………………………………………………………………
 • ruc……………………………………………………………………………………………………………….

Resultat d'imatges de burroResultat d'imatges de mr bean5. Omple els buits amb adjectius procedents de diverses formes dels verbs que trobaràs dins el requadre.  Exemple: Encara que no havia anat a la universitat, era una persona molt instruïda.

créixer, estrènyer, gelar, instruir, ofegar, polir, semblar, variar, xocar.

– Encara que no havia anat a la universitat, era una persona molt …………………….
– La resposta ha estat tan ………………….que tothom ha quedat amb la boca oberta.
– Aquest corredor és molt ………………………… , no hi cap res.
– La meva experiència és molt ………………………….a la teva.
– El padrí sempre anava ben …………………….i endreçat.
– Hem observat una preocupació ……………………………per aquest tema.
– La sopa no és freda, és ……………………………………
– Mai no feia el mateix: era una feina molt …………………………………..
– Avui menjarem pèsols ……………………………….

6. Subratlla les metonímies de les oracions següents i digues de quin tipus són:

 •  Respecta els cabells blancs.
 • Ahir vaig sentir el discurs de la corona.
 • A l’examen d’art vaig haver de comentar un Dalí.
 • És el millor guitarra del pop català.
 • Per tranquil·litzar-se es va fumar una pipa ben carregada.
 • Shakespeare  és una de les millors plomes de la literatura universal.
 • Duia el puny de la camisa molt brut.
 • S’ha menjat dos plats de macarrons.
 • Dins la sala no hi havia ni una ànima.
 • En Joan ja és el primer violí de l’Orquestra Simfònica.
 • Ha llegit Shakespeare durant tot l’estiu.

Resultat d'imatges de shakespeare