Pronoms relatius

L’ús dels pronoms relatius no sol suposar-vos, en principi, una complicació excessiva però hi ha alguns errors que solen repetir-se de manera constant als textos que elaborau. A veure si repassant una mica la teoria i practicant un poc sou capaços de superar-los!

Els pronoms relatius són elements lingüístics que permeten enllaçar oracions i subordinar-les. L’oració que s’inicia amb el pronom relatiu se subordina a l’altra, que funciona com a principal.

Els pronoms relatius són cinc: quatre d’invariables (que, qui, què, on) i un de variable (el qual, la qual…).

  1. QUE (relatiu àton): És el més usat. Sintàcticament, dins l’oració subordinada, pot fer de:
  • Subjecte: El nin que passa pel carrer és germà meu.
  • Complement directe: El nin que vaig veure ahir era esquerrà.
  • Complement circumstancial: Ho farem el dia que vindràs.

             

           Els grups EL QUE/ LA QUE/ELS QUE/LES QUE només són correctes quan no poden substituir-se per EL QUAL/LA QUAL/ ELS QUALS/LES QUALS. Ex: El senyor del que et parlen (del qual)/ Les persones en les que confiava (en les quals). En canvi, casos com “Escolta el que et diuen” o “Aquesta frase és semblant a la que hem vist abans”, serien correctes.

  1. QUÈ (relatiu tònic): S’usa quan el relatiu va precedit de preposició i es refereix a coses. El reconeixem perquè podem substituir-lo per EL QUAL/LA QUAL/ELS QUALS/LES QUALS. Ex:       La casa  de què parlam (=de la qual)/La sala en què ens reunim (=en la qual)/ La ploma amb què escric (=amb la qual).
  1. ON (relatiu adverbial): Indica lloc i equival a Preposició + article + qual i també a Preposició + què. Ex: La sala on ens reunim (=en la qual, en què)/ L’obstacle on tots ensopeguen (=en el qual, en què). També pot usar-se sense antecedent. Ex: On no es treballa, hi ha vici.
  1. QUI (relatiu personal): Es refereix sempre a persones i s’usa:

a. Precedit de preposició: La senyora de qui parlaves (=de la qual)/ Les persones en qui confiaves                   (=en les quals).

b. A les oracions de relatiu substantives: Qui dia passa, any empeny / Qui ho faci millor guanyarà.

  1. EL QUAL/ LA QUAL/ ELS QUALS/ LES QUALS (relatiu compost): Aquestes formes no s’usen gaire en la llengua col.loquial, però són habituals en la llengua culta. Poden substituir:

 

a. Que: Només a les oracions adjectives explicatives. Ex: Els comerciants, que (els quals) se sentien perjudicats, es queixaren.

b. Què: Sempre. Ex: La casa de què (de la qual) parlam és petita.

c. Qui: Quan va precedit de preposició. Ex: La senyora de qui (de la qual) parlam és sorda.

 

Omple els buits amb els pronoms relatius i les preposicions que corresponguin (si hi ha diverses possibilitats, posa-les totes):

1.       No accepta el meu regal, però sí ______ li ha donat  n’Àngel.

2.       No vull vi d’aquesta marca, sinó ______ ja t’he dit.

3.       No parl d’aquests quadres, sinó ______ vàrem comprar el mes passat.

4.       Ens ha donat un resultat ______ no comptàvem.

5.       M’he barallat amb na Maria, raó ______ no vull visitar-la.

6.       Els discs ______ et parlava els venen en la botiga ______ hi ha a la plaça.

7.       L’autobús ______ viatjava la Marta era nou.

8.       No sé on  ha aparcat  na Marina la bicicleta ______ ve cada dia a l’institut.

9.       Tenc informació del viatge ______ tant ens han parlat.

10.   Tenc uns plans ______ et sorprendran.

11.   Aquestes flors són més cares que _____ tu has comprat.

12.   M’he quedat sense doblers, raó ______ no puc anar al cinema.

13.   El tema  _________ parlàvem era molt interessant.

14.   En Ferran, __________ vol ser  veterinari, ha entrat a la universitat.

15.   Aquesta és la persona __________ t’han parlat.

16.   Aquesta és la casa __________ vaig viure durant la meva infantesa.

17.   El dia __________ va arribar jo no hi era.

18.   El local__________ ens reunirem està de moda.

19.   Els alumnes ____ estudien aprovaran.

20.   El nin _________ parlàvem és molt inquiet.

21.   No escolteu aquest professor, ______ sempre remuga.

22.   Hem quedat al bar__________ ens  vàrem trobar ahír  vespre.

23.   Hem passat per un poble __________ totes les cases són molt  velles.

24.   El llibre _____ en Francesc llegia era una novel·la molt bona.

25.   Explica el motiu __________ aquestes paraules no duen accent.

26.   El cotxe _________ anàvem era molt vell.

27.   La nina __________ em parles la conec molt bé.

28.   La vinya __________ hem collit aquest raïm és del padrí  d’en Marc.

29.   Hem quedat al bar__________ ens vàrem  trobar ahir a la nit.

30.   L’atracador va fugir amb els diners _____ havia robat.

31.   L’al·lota  _________ s’ha enamorat és molt intel·ligent.

32.   El jove  _______ he anat de vacances és danès.

33.   Vàrem iniciar una subscripció el resultat __________ ens va satisfer.

34.   La ciutat __________ residia un meu amic era massa gran.

35.   Aquell és el turó__________ vàrem berenar l’altre dia.

36.   El llibre  _________ et refereixes, ja l’he llegit.

37.   N’Eva, __________ vaig sortir l’altre dia, duia un jersei de molts de colors.

38.   És un revolt __________ s’han estavellat molts de cotxes.

39.   El riu_______ travessa la vall té uns grans salts d’aigua.

40.   Això va passar aquell dia ________ningú no era a casa.

41.   El cotxe _________has comprat gasta molta benzina.

42.   En Pere, ________és molt estudiós, va aprovar el curs.

43.   Aquest rellotge i _______ jo he comprat són de la mateixa marca.

44.   Passàrem pel poble _____ residia el seu pare.

45.   Vaig trobar un amic ____________ havia fet el servei militar.

46.   Dóna’m les eines ___________ ho has fet.

47.   M’ha deixat una enciclopèdia _______________ tenc molt bones referències.

48.   L’obra _________ parlàveu és de Carles Riba.

49.   Era una causa ___________ havien lluitat sempre.

50.   L’actriu ________ es refereixen és molt coneguda.

51.   La pilota _______ juguen els nins és meva.

52.   L’estudiant _________ han donat el premi seu devora na Júlia.

53.   És l’única cosa el preu ________ no ha pujat.

54.   La marca de tabac  ___________ vares fer referència ja no es troba al mercat.

55.   El polític ____________ tots votaven es va retirar del debat.

56.   Els alumnes, ________ han arribat tard, no podran fer l’examen.

57.   El pis _____  et varen recomanar és massa petit.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *